Vở bài tập toán lớp 3 trang 120

      15

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 120 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

3 lò : 9345 viên gạch

1 lò : .... viên gạch ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên gạch của cả 3 lò chia cho 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 120

Lời giải chi tiết:

Mỗi lò có số viên gạch là :

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số : 3115 viên. 


Bài 2

Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng có 1020 gói mì. Hỏi trong 8 thùng có bao nhiêu gói mì ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 thùng : 1020 gói

8 thùng : .... gói ?

- Tìm số gói mì trong 1 thùng.

- Tìm số gói mì trong 8 thùng.

Lời giải chi tiết:

Mỗi thùng có số gói mì là :

1020 : 5 = 204 (gói)

8 thùng có số gói mì là :

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số : 1632 gói. 


Bài 3

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Tóm tắt

8 tấm vải : 800m

5 tấm vải : … m ? 

Phương pháp giải:

- Lập một bài toán dựa vào các thông tin trong tóm tắt.

- Giải và trình bày bài toán.

Xem thêm: Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2016: Đề Thi Tốt Nghiệp 2016, Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2016

Lời giải chi tiết:

Bài toán : 8 tấm vải dài 800m. Hỏi 5 tấm vải như thế dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Một tấm vải dài số mét là:

800 : 8 = 100 (m)

5 tấm vải như thế dài số mét là:

100 x 5 = 500 (m)

Đáp số: 500m vải.


Bài 4

Tính giá trị của biểu thức :

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = ... = ...

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = ... = ... 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

= 2715

b) 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

= 2760

 losingravidos.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp losingravidos.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng losingravidos.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép losingravidos.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.