Đọc truyện tranh tân ô long viện online

Nội dung

Truyện luân phiên quanh ngôi chùa Ô Long Viện (Hotline là Thuyền Viện Ô Long chđọng nhảy). Tuyến nhân thứ khôn xiết phong phú, có gần 1 trăm nhân đồ gia dụng, mỗi cá nhân mang 1 tính giải pháp với phong cách "khùng" không giống nhau. Truyện bắt được nhiều nguyên tố, kỳ tích, tích, tngày tiết cổ xưa và phiều cốt truyện tân tiến. Xem lại bạn có thể thấy những cốt truyện vào truyện được những đạo diễn trunng Quốc dựng thành các đoạn hài vào film của (tất cả cả Châu Tinch Trì) , Thỉnh thoảng 1 vài truyện cười mang tính chất triết lý với độ cao thâm sâu sắc.


Bạn đang xem: Đọc truyện tranh tân ô long viện online

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Nơi Bán Almanach - Những Nền Văn Minh Thế Giới (Tái Bản 2018)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*