Tiêu chuẩn ống cấp nước hdpe

      182

TCVN 6151-2 : 2002 được chế tạo trên cơ sở tham khảo ISO 4422-2 : 1996 tất cả sửa đổi điều 7 vẻ ngoài về 2 lần bán kính ngoài danh nghĩa củaống nhựapolyvinyl clorua không hóa dẻo.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn ống cấp nước hdpe


Kích thước 2 lần bán kính ngoài danh nghĩa của ống polyvinyl clorua không hóa dẻo khôn xiết đa dạng. Bây giờ trên vắt giới cũng giống như ở nước ta tồn tại nhiều nhiều loại kích thướcống nhựakhác với kích cỡ qui định trong bảng 1 của ISO 4422-2 : 1997, tuy nhiên sự chênh lệch các kích cỡ là không xứng đáng kể. Việc vận dụng thống duy nhất các form size này rất nặng nề khăn, cần chi tiêu công nghệ và yên cầu nhiều thời gian. Nếu TCVN 6151 – 2 : 2002 chỉ chính sách các kích cỡ như vào bảng 1 thì các cơ sở cấp dưỡng không thể áp dụng được, tiêu chuẩn chỉnh sẽ ko phát huy được hiệu quả.

Vì vậy để chế tác điều kiện cho những cơ sở sản xuất hoàn toàn có thể áp dụng được tiêu chuẩn này khi chưa xuất hiện đủ điều kiện thay đổi kích thước cũ, phụ lục A của tiêu chuẩn qui định thêm 1 số kích cỡ mà đa phần các cơ sở sản xuất vẫn áp dụng. Mặc dù nhiên, làm việc lần rà soát xét sau cần để ý đến để chuyển các form size đường kính ngoại trừ danh nghĩa của ống polyvinyl clorua không hóa dẻo thống độc nhất với Tiêu chuẩn Quốc tế.

*

Tiêu chuẩn chỉnh ống và phụ kiện HDPE vị cục đo lường chất lượng Việt phái mạnh quy định

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP NƯỚC BÊN trong - TCVN 4513: 1988

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn chỉnh này qui định những đặc tính và đặc điểm củaống nhựapolyvinyl clorua ko hóa dẻo(PVC-U)sản xuất bằng phương thức ép đùn có hoặc không tồn tại đầu nong, sử dụng cho khối hệ thống dẫn nước chôn dưới mặt khu đất và cung cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên phía trong và phía bên ngoài các dự án công trình xây dựng.

Các ống đề cập trong tiêu chuẩn chỉnh này được dùng làm dẫn nước dưới áp suất ở ánh nắng mặt trời tới 20oC, dùng cho các mục đích thông thường và để cung cấp nước uống. Tiêu chuẩn này cũng rất có thể áp dụng mang lại nước có nhiệt độ lên đến 45oC (xem hình 1).

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6151-1 : 2002 (ISO 4422-1 : 1996) Ống với phụ tùng nối bởi polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng làm cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 2: Yêu ước chung

TCVN 6145 : 1996 (ISO 3216 : 1974)Ống nhựa– phương pháp đo kích thước.

TCVN 6143 : 1996 (ISO 3474 : 1976) Ống nhựapolyvinyl clorua cứng (PVC-U). Yêu cầu và phương thức đo độ đục.

TCVN 6243 : 1997 (ISO 727 : 1985) phục tùng nối bởi polyvinyl clorua cứng (PVC-U) vẫn clo hóa (PVCU) hoặc acrylonitril/butadien/styren (ABS) với những khớp nối nhẵn dùng cho các ống chịu áp lực nặng nề – kích cỡ của khớp – Dãy thông số kỹ thuật theo hệ mét.

TCVN 6142 : *) (ISO 3606 : 1976) Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U). Dung sai 2 lần bán kính ngoài và chiều dày thành ống.

TCVN 6144 :*) (ISO 3127 : 1994) Ống nhựa sức nóng dẻo – Xác định khả năng chịu va đập từ mặt ngoài.

TCVN 6150-1 : *) (ISO 161-1:1996) Ống nhựa dùng làm vận chuyển chất lỏng – Đường kính ko kể danh nghĩa với áp suất danh nghĩa – Phần 1: Dãy thông số kỹ thuật theo hệ mét.

TCVN 6150-2 : *) (ISO 161-2:1996) Ống nhựa dùng làm vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoại trừ danh nghĩa cùng áp suất danh nghĩa – Phần 1: Dãy thông số theo hệ inch.

TCVN 6149: *) (ISO 1167:1996) Ống nhựa dùng để làm vận chuyển hóa học lỏng – xác minh độ bền cùng với áp suất mặt trong.

Xem thêm: Cha Con Nghĩa Nặng Violet 'S Storys, Ý Nghĩa Của Hoa Violet

TCVN 6148-1: *) (ISO 2505-1:1994) Ống nhựa sức nóng dẻo – Sự chuyển đổi kích thước theo chiều dọc củ – Phần 1: phương thức xác định.

TCVN 6148-2: *) (ISO 2505-2:1994) Ống nhựa nhiệt dẻo – Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc – Phần 2: tham số xác định.

TCVN 6147-1: *) (ISO 2507-1:1995) Ống và phụ tùng nối bởi nhựa nhiệt độ dẻo – nhiệt độ hóa mềm Vicat – Phần 1: phương pháp thử nghiệm chung.

TCVN 6147-2: *) (ISO 2507-2:1995) Ống cùng phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo – nhiệt độ hóa mềm Vicat – Phần 2: Điều khiếu nại thử đối với ống với phụ tùng nối bởi polyvinyl clorua cứng (PVC-U) hoặc polyvinyl clorua clo hóa (PVC-C) và so với các ống polyvinyl clorua chịu va đập cao (PVC-Hl).

TCVN 6141: *) ISO 4065:1996 Ống nhựa nhiệt độ dẻo – Bảng về độ dày thành ống thông dụng.

TCVN 6246 : *) (ISO 2045 : 1998) Khớp nối đơn dùng đến ống chịu đựng lực bằng polyvinyl clorua cứng (PVCU) với polyvinyl clorua clo hóa (PVC-C) với những vòng đệm lũ hồi – Độ sâu tiếp giáp buổi tối thiểu.

ISO 1628-2 : 1988 Plastics – Determination of viscosity number and limiting viscoity number. Part 2: Poly(vinyl chloride) resins. (Chất dẻo – xác minh chỉ số độ nhớt và chỉ còn số độ nhớt số lượng giới hạn – Phần 2: vật liệu bằng nhựa polyvinyl clorua).

ISO/TR 9080 : 1992 Thermoplastics pipes for the transport of fluids – Methods of extrapolation of hydrostatic bức xúc rupture data khổng lồ determine the long-term hydrostatic strength of the thermoplastics pipe materials (Ống nhựa sức nóng dẻo dùng để làm vận chuyển hóa học lỏng – cách thức ngoại suy về dữ liệu hủy hoại ứng suất thủy tĩnh để khẳng định độ bền thủy tĩnh lâu năm hạn của các vật liệu làm ống nhựa nhiệt độ dẻo).

ISO 9852:1995 Unplasticzed poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes – Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) – test method. (Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) – kĩ năng chịu diclormetan ở nhiệt độ qui định – phương thức thử).

ISO 12162:1995 Thermoplastics materials for pipes & fitting for pressure applications – Classification and designation – Overall service (design) coeffcient .

ISO 11673 :1) Determination of fracture toughness of unplasticzed poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes. .

ISO 11922-1 : 1997 Thermoplastics pipes for the transport of fluids – Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series. (Ống nhựa nhiệt dẻo dùng làm vận gửi nước – kích thước và dung không đúng – Dãy thông số theo hệ mét).

Hướng dẫn về unique nước uống. Tập 1: khuyến cáo của WHO, 1984 (Guidelines for drinking water quality, Vol.1: Recommendations, (WHO, Geneva, 1984).