CÁC DẠNG TOÁN TRONG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7


Đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 7 năm 2015 - năm nhâm thìn được losingravidos.com sưu tầm cùng đăng tải. Bộ đề thi tất cả những đề thi Giải Toán bên trên mạng mạng internet cùng giải đáp đi kèm, giúp chúng ta học sinh lớp 7 rèn luyện và củng cố kỹ năng môn Toán hiệu quả, từ đó đạt các thành tích cao trong học tập tập, tự tin làm những bài thi, bài bác kiểm tra. Hiện bộ đề thi đã update đến vòng 17. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Các dạng toán trong đề thi violympic toán lớp 7

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng một năm 2015 - 2016

Bài 1: kiếm tìm cặp bằng nhauBài 2: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm
Câu 2.1: kết quả của phép tính: bằng: ...............Câu 2.2: cực hiếm của x vừa lòng 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............Câu 2.3: quý hiếm của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + năm ngoái tại x = một là ..............Câu 2.4: quý hiếm của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: ..............Câu 2.5: giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ...............Câu 2.6: giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đã đạt được khi x = ...............Câu 2.7: 216 phân tách cho 17 tất cả số dư là .............Câu 2.8: Các phần tử của tập hợp các số x thỏa mãn Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: .........Câu 2.9: Số cặp số dương a với b thỏa mãn là: .................Câu 2.10: Hãy điền vết >, = tương thích vào khu vực chấm:Cho M = x(x - 3). Giả dụ 0
Bài 3: Đỉnh núi trí tuệCâu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................Câu 3.2: tìm kiếm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7ICâu 3.3: cực hiếm của x 2 + 1I = 5 là: x = ...............Câu 3.4: kiếm tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0Câu 3.5: giá bán trị lớn số 1 của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: ..............Câu 3.6: mang đến góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh cùng với góc xOy là: ...............oCâu 3.7: quý hiếm của x thỏa mãn: là: x = ...............Câu 3.8: giá trị của x thỏa mãn: là x = ...............Câu 3.9: giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: tra cứu cặp bằng nhauBài 2: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chấmCâu 2.1: hiệu quả của phép tính: bằng: ...............Câu 2.2: giá trị của x vừa lòng 3x - 5.2.4 + 2.23 = 0 là x = ............Câu 2.3: cực hiếm của biểu thức: (3x2 + 3) - 2(x2 + 2x) + 2015 tại x = một là ..............Câu 2.4: cực hiếm của biểu thức A = (-3333)4 : (-1111)4 + (2 : 3981)5.(-3981)5 bằng: ..............
Câu 2.5: giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức I20092007x + 2010I là: ...............Câu 2.6: giá bán trị lớn nhất của biểu thức Q = 19,5 - I1,5 - xI đã đạt được khi x = ...............

Xem thêm: Mua Online Áo Sơ Mi Nữ 2 Màu Trắng Đen Cá Tính Lạ Mắt 1131A12B1

Câu 2.7: 216 phân chia cho 17 bao gồm số dư là .............Câu 2.8: Các bộ phận của tập hợp các số x thỏa mãn nhu cầu Ix - 2,5I + I3,5 - xI = 0 là: .........Câu 2.9: Số cặp số dương a và b thỏa mãn nhu cầu là: .................Câu 2.10: Hãy điền dấu >, = thích hợp vào khu vực chấm:Cho M = x(x - 3). Nếu như 0 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệCâu 3.1: Tính: -4,117 + 0,363 = ................Câu 3.2: tìm kiếm x thỏa mãn: 2x + 1 = I4 - 7ICâu 3.3: quý giá của x 2 + 1I = 5 là: x = ...............Câu 3.4: tìm x thỏa mãn: 2x - 0,35 + 85/100 = 0Câu 3.5: giá chỉ trị lớn nhất của biểu thức B = 12 - I3x + 2015I - I-3I là: ..............Câu 3.6: mang đến góc xOy = 60o. Số đo của góc đối đỉnh với góc xOy là: ...............oCâu 3.7: quý giá của x thỏa mãn: là: x = ...............Câu 3.8: quý hiếm của x thỏa mãn: là x = ...............Câu 3.9: giá bán trị bé dại nhất của biểu thức: A = I2x + 2015I - 3 là: .................

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng mông năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tra cứu kho báuCâu 1.1: cực hiếm của biểu thức: là: .................
Câu 1.2: Tính 7,9 + 5,8 + (-6,1) + (-3,8) - 2,2 = ............Câu 1.3: Tập hợp các số hữu tỉ x thỏa mãn nhu cầu Ix - 5I = x + 3 là: .................Câu 1.4: search x Câu 1.5: Tập hợp những số nguyên dương n thỏa mãn: 2.16 ≥ 2n > 4 là ........Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào nơi chấmCâu 2.1: Tính nhanh: 5,4.(-4,7) + (-2,2).5,4 + 5,4.(-3,1) = ...............Câu 2.2: giá bán trị bé dại nhất của biểu thức A = I1 - 3xI + 1 là: .............Câu 2.3: search x biết: 2/3 .x + 4 = -12Câu 2.4: công dụng của phép tính: là: ................Câu 2.5: Tập hợp những giá trị của x thỏa mãn (2x + 1)(3x - 9/2) = 0 là: .............Câu 2.6: Số nguyên dương n thỏa mãn I2n + 1I = 9 là n = .................Câu 2.7: giá trị của x vào phép tính: 0,7516 : x = (9/16)8 là: ..............Câu 2.8: giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức: phường = 3I1 - 2xI - 5 là ................Câu 2.9: quý hiếm của biểu thức p. = 14.(x + y) khi là: ...............Câu 2.10: giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức phường = 4I7 - 0,35xI + 8 là ................