Tài chính ngân hàng tiếng anh

      285

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành Tài bao gồm ngân hàng là kiến thức và kỹ năng mà hầu hết người thao tác làm việc trong nghành này cần hiểu rõ và thông thuộc để hoàn toàn có thể tự tin thao tác trong môi trường xung quanh quốc tế. đọc được sự cần thiết và tầm đặc biệt này, Topica Native dành tặng bạn tổng vừa lòng danh sách những từ vựng chăm ngành Tài chính ngân hàng bằng giờ Anh cần thiết và phổ biến nhất hiện nay nay.

Bạn đang xem: Tài chính ngân hàng tiếng anh

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành Tài bao gồm ngân hàng các vị trí vào ngân hàng

Accounting Controller /əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə/: kiểm soát và điều hành viên kế toánProduct Development Specialist /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst /: chuyên viên phát triển sản phẩmMarket Development Specialist /mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/: chuyên viên phát triển thị trườngBig Business Customer Specialist /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/: chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớnPersonal Customer Specialist /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/: chăm viên chăm sóc khách hàngFinancial Accounting Specialist /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst/: chuyên viên kế toán tài chínhMarketing Staff Specialist /ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst /: chuyên viên quảng bá sản phẩmValuation Officer /væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə/: nhân viên định giáInformation giải pháp công nghệ Specialist /ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst/: nhân viên công nghệ tin tức (IT)Marketing Officer /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/: chuyên viên tiếp thịCashier /kæˈʃɪə/: Thủ quỹ
Để cải thiện trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và hiệp thương cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa đào tạo thử, từng trải sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành ngân hàng về chức vụ trong ngân hàng

Board of Director: Hội đồng quản lí trịBoard chairman: chủ tịch hội đồng quản lí trị Director: Giám đốcAssistant: Trợ lýChief of Executive Operator: tổng giám đốc điều hànhHead: Trưởng phòngTeam leader: Trưởng nhómStaff: Nhân viên

3. Từ bỏ vựng tiếng anh tài chính bank bằng giờ Anh về các loại tài khoản

Bank Account: thông tin tài khoản ngân hàngPersonal Account: thông tin tài khoản cá nhânCurrent Account/ Checking Account: thông tin tài khoản vãng laiDeposit Account: thông tin tài khoản tiền gửiSaving Account: tài khoản tiết kiệmFixed Account: thông tin tài khoản có kỳ hạnTừ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành bank về các loại thẻ phổ biếnCredit Card: Thẻ tín dụngDebit Card: Thẻ tín dụngCharge Card: Thẻ thanh toánPrepaid Card: Thẻ trả trướcCheck Guarantee Card: Thẻ đảm bảoVisa/ Mastercard: Thẻ visa, mastercardTên ngân hàng bằng giờ AnhCommercial Bank: ngân hàng Thương mạiInvestment Bank: Ngân hàng đầu tưRetail bank : bank bán lẻCentral Bank: ngân hàng trung ươngInternet bank: bank trực tuyếnRegional local bank: bank địa phương ở khu vực vực/ trong vùngSupermarket bank: ngân hàng siêu thị
Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày.

Xem thêm: 30 Mẫu Ví Đựng Passport Covers, Bao Đựng Hộ Chiếu Hà Nội, Ví Đựng Passport Cover Khắc Tên

tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và dàn xếp cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, tận hưởng sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

4. Thuật ngữ vào tài chính bank bằng giờ đồng hồ Anh thường gặp:

*

Nắm vững trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng giúp cho bạn tự tin tiếp xúc với khách hàng

A

A sight draft (n) hối phiếu trả ngay Abroad (adv): Ở nước ngoài, hải ngoại Academic (adj) học thuật Accept the bill /əkˈsɛpt ðə bɪl/: gật đầu đồng ý hối phiếu Accepting house (n): ngân hàng chấp nhận Access (v): truy vấn cập Access /ˈæksɛs/(v): truy hỏi cập Accommodation bill (n): ân hận phiếu khống Accommodation finance /əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n faɪˈnæns /: tài trợ khống Account holder (/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/): chủ tài khoảnaccountant(n): nhân viên kế toán Accounting entry: cây viết toán Accounts payable (/ə’kaunts ‘peiəbl/): tài số tiền nợ phải trảAccounts receivable (/ə’kaunts ri’si:vəbl/): thông tin tài khoản phải thuAccounts receivable turnover: Vòng quay những khoản bắt buộc thu Accrual basi (/ə’kru:əl ‘beisis/): cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chiAccrued expenses: ngân sách chi tiêu phải trả Accumulated reserve (n): nguồn tiền được tích luỹ Accumulated: lũy kế Acknowledgement (n): giấy báo tin Acquisition (n) việc mua lại, việc thôn tỉnh Active strategy: Chiến lược đầu tư chi tiêu chủ động Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều Adapt (v): điều chỉnh Adequate (adj): đủ, đầy đủ Administrative Expenses : đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp Advanced payments to lớn suppliers: Trả trước fan bán Adverse change (n): chuyển đổi bất lợi Advertising (n) sự quảng cáo Advice (n) sự tư vấn Advice /ədˈvaɪs/(n) sự tứ vấn Advise (v) bốn vấn Adviser (n) fan cố vấn Advisory (adj) tư vấn Affiliate/ Subsidiary company: doanh nghiệp con After sight: ngay sau đó After-sales service (n): dịch vụ sau cung cấp hàng, dịch vụ thương mại hậu mãi After-sales service /ˈɑːftə–seɪlz ˈsɜːvɪs/(n): dịch vụ thương mại sau chào bán hàng, thương mại dịch vụ hậu mãi Agency relationship: mối quan hệ đại diện Amortization (/ə,mɔ:ti’zeiʃn/): khấu haoAmount outstanding: số còn tồn đọng Analyse (v): phân tích Anticipation stock: mặt hàng tồn kho dự báo Appraisal (n): sự định giá, sự tiến công giá Approach (v): tiếp xúc, đặt vấn đề Arbitrage (/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/): kiếm lợi nhuận chênh lệchAspect (n): khía cạnh Assassination (n): sự ám sát Assembly line (n) dây chuyền sản xuất Assess (v): định giá Asset (/’æset/): tài sảnAt a discount: giảm giá, phân tách khấu Auditor (n): kiểm toán viên Authorise (/ˈɔː.θər.aɪz/): cấp phépAvalise (v): bảo lãnh Average accounting rate of return (AAR): Tỉ lệ hoàn vốn kế toán trung bình Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
*

Từ vựng tài chính bank trong giờ Anh


B

Back-office (n): phần tử không thao tác trực tiếp với khách hàng hàng BACS thương mại dịch vụ thanh toán tự động hóa giữa các ngân hàngBad debt: mang lại nợ quá hạn Balance (/’bæləns/): số dư tài khoảnBalance of payment (n): cán cân nặng thanh toán Balance of trade (n): cán cân nặng thương mại Balance sheet (n) bảng cân đối Bank card (/bæɳk kɑ:d /): thẻ ngân hàngBanker (/’bæɳkə/): fan của ngân hàngBanker’s draft (n): ân hận phiếu ngân hàng Banker’s draft /bæŋkəz drɑːft /(n): ân hận phiếu ngân hàng Banker’s draft: ăn năn phiếu ngân hàng Banking market: thị trường ngân hàng Bankrupt (/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/): vỡ vạc nợ, phá sảnBankruptcy (/’bæɳkrəptsi/): sự phá sản, vỡ vạc nợBase rate (n): lãi suất cơ bản Be/ go on the dole: lĩnh chi phí trợ cung cấp thất nghiệp Bearer cheque (/ˈbeə.rər/): Séc vô danhBeta (β): hệ số beta Bill of exchange /bɪl ɒv ɪksˈʧeɪnʤ /(n): ăn năn phiếu board! hoarder: tích trữ/ người tích trữ Boiler (n) nồi hơi Bond (/bɔnd/): trái phiếuBond equivalent yield: Lợi suất trái phiếu tương đương Bond yield plus risk premium approach: cống phẩm trái phiếu cộng với cách thức bù rủi ro ro Book – keeping /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/(n): kế toán Bookkeeper: người lập báo cáo Boom (/bu:m/): sự tăng vọt (giá cả)Border (n) biên giới Borrow (v): đến mượn Bought-ledger (n) sổ cái mua hàng Break point: Điểm dừng Breakeven Point : Điểm hòa vốn Bribery (n): sự đút lót, sự ăn năn lộ Brochure (n): cuốn sách mỏng tanh (quảng cáo) Broker (/’broukə/): người môi giớiBudget (n): Ngân sách Budget (v) dự khoản ngân sách Budgeted Production : Sản lượng dự toán Budgeted Production: Sản lượng dự toán Builder’s merchant: nhà buôn vật liệu xây dựng Building society: hiệp hội xây dựng Bulk purchase (n) việc mua sỉ Buyer default: người mua trả nợ sai hạn
Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa học thử, những hiểu biết sự khác biệt cùng TOPICA NATIVE!

C

Calculate (v): tính toán Cannibalization: Tổn thất lợi nhuận Capital (/’kæpitl/): vốnCapital accumulation: sự tích luỹ tư bản Capital budgeting: Hoạch định chi tiêu vốn đầu tư Capital construction: thành lập cơ bản Capital goods (n): tư liệu sản xuất Capital rationing: Định nấc vốn Captive finance subsidiary: doanh nghiệp tài chính lệ thuộc Cardholder công ty thẻCarry on (v): điều khiển, xúc tiến Carry on /ˈkæri ɒn /(v): điều khiển, xúc tiến Carry out (v): thực hiện Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng Cash basis (/kæʃ ‘beisis/): phương pháp kế toán dựa vào thực thu – thực chiCash thẻ (/kæʃ kɑ:d/): thẻ rút chi phí mặtCash discount /kæʃ ˈdɪskaʊnt /: giảm giá khi trả chi phí mặt Cash flow (n): dòng tiền mặt Cash flow forecast Estimation of the monthly cash flow advance: dự báo dòng tiền Cash flow statement: báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash in transit: Tiền đã chuyển Cash machine/ cash point! cash dispenser: máy rút tiền Cash on delivery (COD): Phát hàng thu tiền hộ Cash point (/ kæʃ pɔint/): điểm rút tiền mặtCash-book (n) sổ quỹ Cash: tiền mặt Cashier (/kə’ʃiə/): nhân viên thu, đưa ra tiền (ở Anh)Central bank, government bank: bank Trung ương Certificate of deposit (/sə’tifikit əv di’pɔzit/): chứng chỉ tiền gửiCertificate of Incorporation (n): giấy phép thành lập và hoạt động công ty CHAPS hệ thống thanh toán bù trừ trường đoản cú độngCharge (n): phí, tiền nên trả Charge thẻ (/tʃɑ:dʤ kɑ:d/): thẻ thanh toánCharge card (/tʃɑ:dʤ kɑ:d/): thẻ thanh toánChase (v) săn đuổi Check & take over: nghiệm thu Cheque (/tʃek kɑ:d /): SécCheque clearing (/ˈklɪə.rɪŋ/): sự thanh toán giao dịch SécCIF (n) Cost, Insurance & Freight: giá có chi phí, bảo đảm và vận chuyển Circulation (/,sə:kju’leiʃn/): sự lưu thôngCirculation (n): chữ ký Claimants: tín đồ nộp solo yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ nước nhà hoặc công ty bảo hiểm,… Clear (/kliə/): giao dịch thanh toán bù trừCo-operative: bắt tay hợp tác xã Codeword ký kết hiệu (mật)Coin (n): tiền kim loại, tiền xu Collateral (/kɔ’lætərəl/): gia sản ký quỹCollaterals: gia tài thế chấp Collection /kəˈlɛkʃən/(n): sự thu hồi (nợ) Colloquial (adj): thông tục Commercial (adj): thương mại Commence (v): bắt đầu Commercial bank: ngân hàng thương mại Commit (v) Cam kết Committed lines of credit: giới hạn ở mức tín dụng cao cấp Commodity (/kə’mɔditi/): hàng hóaCommunal (adj): công, chung Communication (n) truyền thông Communist system (n): hệ thống xã hội chủ nghĩa Community (n): đội người Comparable company: Tính tương đương doanh nghiệp Comparatively (adv): một giải pháp tương đối Compensation (n): sự đền rồng bù, bồi thường Compete (v): cạnh tranh Competitive (adj): cạnh tranh, giỏi nhất Competitiveness (n): tính cạnh tranh Complicated (adj): rắc rối Concede (v): thừa nhận Concentrate (v): tập trung Confidential (adj): bí mật, kín Confirming house (n): ngân hàng xác nhận Confiscation: tịch thu Connection (n): mọt quan hệ Consignment (n): sản phẩm & hàng hóa gửi đi Consolidate (v): phù hợp nhất Construction in progress: giá thành xây dựng cơ phiên bản dở dang Consumer credit (n): tín dụng tiêu dùng Consumer credit: tín dụng tiêu dùng consumer price index (CPI): Chỉ số giá tiêu dùng Contract /ˈkɒntrækt /(n): phù hợp đồng Contribution : Lãi góp Contribution margin: Số dư đảm phí Controlling shareholders: người đóng cổ phần kiểm soát Conventional cash flows: dòng vốn thông thường/ dòng tài chính phổ biến conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán) Corporate (adj): công ty, đoàn thể Corporate (adj): đoàn thể, công ty Corporate (n): hội, đoàn, công ty Corporate Governance (CG): quản ngại trị doanh nghiệp Correspondent /ˌkɒrɪsˈpɒndənt/(n): ngân hàng có quan hệ đại lý Corrupt (v): tham nhũng Cost of borrowing: túi tiền vay Cost of capital (/kɔst əv /’kæpitl/): chi phí vốnCost of debt: chi phí nợ Cost of goods sold: giá bán vốn cung cấp hàng Cost of pollution (n): giá cả hư hỏng Cost of preferred stock: Giá cp ưu đãi Cost structure: cơ cấu chi phí Counterfoil (/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/): cuống (Séc)Covenants: Khế ước Cover (v): đủ nhằm trả Credit /ˈkrɛdɪt/(v) ghi có Credit arrangement /krɛdɪt əˈreɪnʤmənt/(n): hiệp thương cho nợ Credit card: thẻ tín dụng Credit control /krɛdɪt kənˈtrəʊl/(n): kiểm soát và điều hành tín dụng Credit control: kiểm soát và điều hành tín dụng Credit instrument (n): khí cụ tín dụng Credit limit: giới hạn trong mức tín dụng Credit management (n): thống trị tín dụng Credit period: kỳ hạn tín dụng Credit rating: đánh giá tín dụng Credit scoring model: mô hình điểm số tín dụng Credit-status (n): cường độ tín nhiệm Credit-worthiness (n): thực trạng tín dụng Crossed cheque (/krɒst tʃek/): Séc thanh toán giao dịch bằng gửi khoảnCumulative (/’kju:mjulətiv/): tích lũyCumulative voting: Phương thức bỏ phiếu tích lũy / tập trung Current account /ˈkʌrənt əˈkaʊnt/ (n): tài khoản vãng lai Current assets: gia sản lưu cồn và đầu tư ngắn hạn Current cost: ngân sách hiện thời Current expense (n): giá cả hiện tại Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn cho hạn trả Current ratio: Chỉ số thanh toán hiện tại Customs barrier: sản phẩm rào thuế quan 

D

D/A (n): bệnh từ theo sự chấp nhận D/P (n): hội chứng từ theo sự thanh toán Data ngân hàng /ˈdeɪtə bæŋk/ (n): ngân hàng dữ liệu Database (n): các đại lý dữ liệu Database /ˈdeɪtəˌbeɪs/ (n): cơ sở dữ liệu Days in receivables: Số ngày khoản yêu cầu thu Deal (n): vụ sở hữu bán Debit (/’debit/): ghi nợDebit balance (/ ‘debit ‘bæləns/): số dư nợDebit card: thẻ ghi nợ Debit/ˈdɛbɪt/ (v): ghi nợ Debt (/det/): khoản nợDebt (n): khoản nợ Debtor (n): bé nợ Decision (n): sự quyết định Decode (/diːˈkəʊd/): giải mãDefault (v): trả nợ sai hạn Default: sự vỡ nợ Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển Deferred revenue: người mua trả tiền trước Deficit (/’defisit/): rạm hụtDeflation: giảm phát Degree of operating leverage: nấc độ đòn kích bẩy hoạt động Degree of total leverage: mức độ của tổng đòn bẩy Deposit trương mục (n): tài khoản tiền gửi Deposit trương mục /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/(n): tài khoản tiền gửi Deposit account: tài khoản tiền gửi Deposit money (/di’pɔzit ‘mʌni /): chi phí gửiDepreciation (/di,pri:ʃi’eiʃn/): sự giảm giádepreciation: khấu hao Depression: chứng trạng đình đốn Deutsche mark (n): tiền tệ Tây Đức Dicated (adj): ấn tượng Digest: cầm tắt Dinar (n): tiền tệ nam giới Tư, Irắc Direct debit (/di’rekt ‘debit /): ghi nợ trực tiếpDirect debit /dɪˈrɛkt ˈdɛbɪt /(n): ghi nợ trực tiếp Direct debit program: khối hệ thống ghi nợ trực tiếp Discount (v): giảm giá, chiết khấu Discount interest: cống phẩm chiết khấu Discount market (n): thị trường chiết khấu Discounted payback period: thời gian hoàn vốn phân tách khấu Dispenser (/dis’pensə/): máy rút tiềnDistinguish (v) phân biệt Distribution (n) sự phân phối Distribution of income: trưng bày thu nhập Dividend (/’dividend/): lãi cổ phầnDocumentary collection: dựa vào thu chứng từ Documentary credit (n): thư tín dụng ≈ Documentary letter of credit Domestic (adj): vào nhà, gia đình Downturn: thời kỳ suy thoái Draft /drɑːft/(n): ăn năn phiếu Drag on liquidity: Kéo theo tính thanh khoản Draw (/drɔː/): rútDrawee/drɔːˈi/ (n): ngân hàng của bạn ký phát Drawer (/drɔːr/): bạn ký phạt (Séc)Drawing /ˈdrɔːɪŋ/(n) sự cam kết phát (Séc) dumping: phân phối phá giá 

E

Earnest money: tiền để cọc ECGD Export Credits Guarantee Department (UK): phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu economic blockade: bao vây kinh tế Economic cooperation: hợp tác và ký kết ktế Economic cycle (n) chu kỳ luân hồi kinh tế Effective demand: nhu yếu thực tế Effective longer-run solution: phương án lâu nhiều năm hữu hiệu Elasticity: Độ co giãn Elect (v): chọn, bầu Eliminate (v): loại ra, trừ ra Embargo: cấm vận Encode (/ɪnˈkəʊd/): mã hoáEngagement/active ownership: Chủ cài đặt hoạt động/ lắp kết Enquiry /ɪnˈkwaɪəri/(n): sự điều tra Entry /ˈɛntri/(n): cây viết toán Equity /ˈɛkwɪti/(n): cổ tức Equity: cổ tức ESG (Environmental, Social and Governance): Môi trường, xã hội với Quản trị ESG investing: Đầu bốn bền vững Establish (v): lập, thành lập Estimate (n): sự tấn công giá, sự mong lượng Evaluation (n): sự mong lượng, sự định giá Evaluation /ɪˌvæljʊˈeɪʃən/(n): sự ước lượng, sự định giá Exchange risk /ɪksˈʧeɪnʤ rɪsk/: rủi ro trong chuyển đổi Exchange risk: khủng hoảng rủi ro trong gửi đổi Exchange traded fund (/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/): quỹ đầu tư chỉ sốExempt /ɪgˈzɛmpt /(adj): được miễn Expenditure/ɪksˈpɛndɪʧə/ (n): tầm giá tổn Expiry date ngày không còn hạnExport finance /ˈɛkspɔːt faɪˈnæns/(n): tài trợ xuất khẩu Export insurance/ˈɛkspɔːt ɪnˈʃʊərəns/: bảo đảm xuất khẩu Externality: ngoại tác