Deka Rangers Lực Lượng Đặc Nhiệm Spd Anh Em Siêu

Đạo diễn: Watanabe Katsuya, Tsujino Masahito lớn, TakemotoDiễn viên: Sainei Ryuuji,Hayashi Tsuyoshi,Itō Yōsuke,Kinoshita Ayumi,Kikubỏ ra Mika,Yoshida TomokazuPhát hành: 2005Thể loại: Hành độngSản xuất: Schreông xã HedwickThời lượng: 50 TậpQuốc gia: Nhật Bản

Bạn đang xem: Deka rangers lực lượng đặc nhiệm spd anh em siêu

Loạt phyên ổn "Tokusou Sentai Dekaranger" vày thương hiệu phim Pmùi hương Nam lồng tmáu minch và thành lập với tên gọi "Anh Em Siêu Nhân Deka - Lực Lượng Đặc Nhiệm S.Phường.D". Câu cthị xã ban đầu lúc Banban Akaza mang đến Trái khu đất cùng tới thành phố Megalopolis. Anh được hội đồng cảnh sát liên toàn cầu mang tới S.P.D (Special Police DekaRanger) - Đội cảnh sát sệt nhiệm Deka của Trái khu đất đã vì anh làm cho đội trưởng. Trong thời gian đó, Agent Abrella, một Alienizer Arms Dealer đã quay trở lại phá hủy Trái khu đất cùng giúp sức phần đa tên tù đọng. Chính lúc kia, DekaRangers xuất hiện thêm để ngăn chặn và có bọn chúng cho tới công lí.

Xem thêm: Đèn Năng Lượng Mặt Trời 50W ChỐNg Chã“I Nä‚Ng Læ¯Á»¢Ng MẶT TrỜITập 1;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-1-avi,Ruvs/31019|Tập 2;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-2-avi,RuQa/31019|Tập 3;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-3-avi,RuQ5/31019|Tập 4;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-4-avi,RuQ6/31019|Tập 5;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-5-avi,RuQf/31019|Tập 6;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-6-avi,RuQ8/31019|Tập 7;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-7-avi,RuQS/31019|Tập 8;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-8-avi,RuQY/31019|Tập 9;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-9-avi,RuQ7/31019|Tập 10;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-10-avi,RuQ4/31019|Tập 11;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-11-avi,RuQk/31019|Tập 12;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-12-avi,Rus_/31019|Tập 13;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-13-avi,RusD/31019|Tập 14;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-14-avi,Rus2/31019|Tập 15;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-15-avi,RusV/31019|Tập 16;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-16-avi,Rusy/31019|Tập 17;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-17-avi,RusG/31019|Tập 18;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-18-avi,Rusg/31019|Tập 19;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-19-avi,Rusi/31019|Tập 20;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-20-avi,RusC/31019|Tập 21;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-21-avi,RusL/31019|Tập 22;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-22-avi,Rusu/31019|Tập 23;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-23-avi,Russ/31019|Tập 24;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-24-avi,RusX/31019|Tập 25;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-25-avi,RusM/31019|Tập 26;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-26-avi,Ruso/31019|Tập 27;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-27-avi,Rusw/31019|Tập 28;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-28-avi,Rusb/31019|Tập 29;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-29-avi,Rusv/31019|Tập 30;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-30-avi,Rusq/31019|Tập 31;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-31-avi,Ru6Z/31019|Tập 32;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-32-avi,Ru60/31019|Tập 33;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-33-avi,Ru6F/31019|Tập 34;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-34-avi,Ru6I/31019|Tập 35;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-35-avi,Ru6j/31019|Tập 36;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-36-avi,Ru69/31019|Tập 37;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-37-avi,Ru6T/31019|Tập 38;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-38-avi,Ru6Q/31019|Tập 39;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-39-avi,Ru6t/31019|Tập 40;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-40-avi,Ru6U/31019|Tập 41;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-41-avi,Ru6d/31019|Tập 42;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-42-avi,Ru6J/31019|Tập 43;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-43-avi,Ru6N/31019|Tập 44;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-44-avi,Ru6c/31019|Tập 45;http://phlặng.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-45-avi,Ru6l/31019|Tập 46;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-46-avi,Ru6r/31019|Tập 47;http://phyên ổn.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-47-avi,Ru6x/31019|Tập 48;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-48-avi,Ru6A/31019|Tập 49;http://phim.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-49-avi,Ruth/31019|Tập 50;http://phyên.clip.vn/watch/Master-Sieu-nhan-DEKA-SPD-tap-50-avi,RutW/31019|