Quạt thông gió, quạt hút gió giá rẻ năm 2021

*

Quạt hút thông gió thêm tường Panasonic FV-20AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.000.000 VND


Bạn đang xem: Quạt thông gió, quạt hút gió giá rẻ năm 2021

*

Quạt hút thông gió đính tường Panasonic FV-25AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.105.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính tường Panasonic FV-30AL7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.220.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.600.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2 chiều Panasonic FV-25RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.960.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2d Panasonic FV-30RL6

(2_chiều) (Lỗ chờ: 35x35) - Made in Thái Lan

2.300.000 VND


Xem thêm: Video Hướng Dẫn Dùng Dụng Cụ Nâng Mũi Silicon, Top 5 Dụng Cụ Nâng Mũi Tốt Nhất

*

Quạt hút thông gió đính thêm tường một chiều Panasonic FV-20AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

800.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn thêm tường 1 chiều Panasonic FV-25AU9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

905.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính tường 1 chiều Panasonic FV-30AU9

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

1.470.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường 2d Panasonic FV-20RG7

(Lỗ chờ: 25x25 cm) - Made in Thái Lan

1.460.000 VND


*

Quạt hút thông gió thêm tường 2d Panasonic FV-25RG7

(2_Chiều)(Lỗ chờ:30x30)-Made in Thái Lan

1.670.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính thêm tường 2d Panasonic FV-30RG7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.020.000 VND