Quái Vật Và Người Đẹp

In a land far away, lived a merchant và his daughter, beauty. Beauty lượt thích her name, was very pretty, loving and kind.

Bạn đang xem: Quái vật và người đẹp


*

Ở một xứ sở khôn cùng xa xôi nọ, gồm một yêu quý nhân sống cùng nhỏ gái, thương hiệu Beauty. Thương hiệu sao người vậy, Beauty khôn xiết đẹp, khả ái với tử tế.
One day, the merchant got lost deep in the woods và reached a castle hidden amongst the trees. He went inside and yelled, “HELLO! Is anybody home?”
Một ngày nọ, yêu mến nhân này bị lạc trong rừng và đến một toà thành tháp ẩn thân rừng. Ông vào trong và la to," Xin chào! tất cả ai trong nhà không vậy?
In the morning, just as he was preparing to lớn leave, he thought of Beauty and plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.
Sáng dậy, khi sẵn sàng lên đường, ông nhớ đến Beauty phải ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một giờ thét. Một con thú vật đứng trước phương diện ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám đánh tráo hoa trong vườn khi ta đã mang lại ngươi qua đêm?"
The merchant shivered with fright. He begged the Beast not lớn hurt him, và tried lớn explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise to lớn send Beauty khổng lồ live with me.” The merchant fearfully agreed.
Thương nhân rùng mình sợ hãi. Ông cầu xin quái vật đừng sợ hãi mình với cố phân tích và lý giải hoa này dành riêng cho Beauty, phụ nữ mình. Thú vật nói," Tôi sẽ để cho ông đi giả dụ ông hẹn sẽ mang lại Beauty mang đến đây với tôi." yêu đương nhân lúng túng đồng ý.
At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go to lớn the Beast. Don’t worry,” and she left for the castle.
Ở nhà, ông muộn phiền kể Beauty nghe toàn cục câu chuyện. Cô nói: "Cha đã nói thì yêu cầu giữ lời.

Xem thêm: Cách Làm Quả Táo Bằng Vải Dạ, Hướng Dẫn Làm Gối Hình Trái Táo Apple

Con sẽ tới chỗ tai quái vật. Đừng lo." rồi cô rời nhà mang lại lâu đài.
In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast and his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind & gentle. He took care of her & slowly began to lượt thích him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her home and her father. She often thought of him and cried.
Lúc mới đầu, cô cũng hại Con quái vật xấu xí và các giọng nói cộc lốc của anh. Tuy vậy vài ngày sau, cô nhận biết rằng quái vật quả thiệt rất thân thiết và vơi dàng. Anh quan tâm cô phải cô dần đam mê anh. Cô không thể sợ anh nữa. đến dù quái vật yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ công ty và thân phụ mình.
One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, & saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go lớn see him!” she cried in panic. Unable to lớn see her sadness, the Beast sighed và said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”
Một hôm nọ, cô nhìn qua chiếc gương thần mà quái vật đưa mang lại cô, và quan sát thấy thân phụ cô siêu yếu. "Ôi, cha bệnh rồi! Em phải về thăm cha!" cô hoảng sợ khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu nỗi, thú vật thở nhiều năm nói,"Về nhà đi. Nhưng mong muốn em đã không bao giờ quên tôi."
“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast and ran home.Beauty was glad khổng lồ be trang chủ again, & under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast and looked into the mirror. To lớn her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain.
"Cảm ơn anh, quỷ quái vật" Beauty nói. Cô mừng trên mức cần thiết nên ôm chầm lấy quái thú và cḥay về nhà. Beauty vui vì chưng được về đơn vị trở lại, và được sự âu yếm của cô, phụ thân cô đã hết bịnh vô cùng nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ quái thú nên quan sát vào gương. Cô bạt vía khi thấy thú vật bệnh nặng. Anh nằm xung quanh đất rên rỉ đau đớn.
She sped lớn the castle. The Beast was dying and was very glad to lớn see her. She held him & sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said.
Cô lao mang đến lâu đài. Quái vật đang hấp hối, nhìn thấy cô, anh vô cùng mừng. Cô ôm anh với nức nở," quái ác vật, có chuyện gì vậy? Em yêu anh!" rồi cô hôn anh dịu dàng. Đúng tức thì lúc đó, tai quái vật biến thành một hoàng tử đẹp mắt trai! Beauty rất là ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ độc ác đã bỏ bùa anh. Em đang phá vỡ vạc bùa mê ấy!" anh nói.