Ôn tập toán lớp 5 học kỳ 2

      145
Bạn sẽ xem đôi mươi trang chủng loại của tài liệu "Bộ 15 đề cương ôn tập môn Toán Lớp 5 - học kỳ II", để tải tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
bo_15_de_cuong_on_tap_mon_toan_lop_5_hoc_ky_ii.docx

Nội dung text: bộ 15 đề cưng cửng ôn tập môn Toán Lớp 5 - học tập kỳ II

Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 1 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Chữ số 5 trong các 20,651 có mức giá trị là : 5 5 A.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 5 học kỳ 2

5 B. C. D. 50 10 100 6 Câu 2: viết dưới dạng số thập phân là: 4100 A. 0.46 B. 4,06 C. 4,006 D. 4,006 Câu 3: Số tương thích điền vào vị trí chấm của 8 m3 5 dm3 = m3 là : A. 8,5 B. 8,05 C. 8,50 D. 8,005 Câu 4: Số bé xíu nhất trong những số 3,445; 3,454; 3,545; 3,444 là: A. 3,445 B. 3,454 C. 3,545 D. 3,444 Câu 5: Một xe đồ vật đi với vận tốc 42 km/giờ. Quãng mặt đường xe đồ vật đó đi được trong 2 giờ 30 phút là: A. 100 km B. 105 km C. 110 km D. 120 km Câu 6: trường hợp cạnh của hình lập phương gấp lên 8 lần thì thể tích của hình lập phương kia gấp lên từng nào lần? A.24 lần B.64 lần C.512 lần D.640 lần Câu 7: trước đây mua 6 mét vải hết 300 000 đồng. Hiện tại nay, giá cả mỗi mét vải tăng thêm 10000 đồng. Với 300 000 đồng, hiện giờ có thể tải được bao nhiêu mét vải vóc như thế? A.5 m B. 6m C. 7m D.8m PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 8: Đặt tính rồi tính: a) 35,78 + 26,64 b) 95,63 – 20,1 c) 5,13 x 6 d) 157,5 : 5 ST&BS: Sigma Trang 1Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán 2 Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 120m, chiều rộng bởi chiều 3 dài. Người ta ghép lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100 m2 thì thu được 60 kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? bài bác giải: Câu 10: Tính giá trị của biểu thức: 6,43 + 12,46 + 6,97 + 7,54 + 3,25 + 6,75 + 3,03 + 1,23 + 2,34 ST&BS: Sigma Trang 2Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 2 Phần I: (Trắc nghiệm): Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm) Câu 1: Số thập phân gồm bao gồm 3 trăm, 4 đối kháng vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là: A. 34, 56 B. 304, 56 C. 304, 506 D. 34, 506 Câu 2: Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 tiếng 30 phút. Vậy gia tốc đi xe đạp điện của fan đó là: A. 25 km/giờ B. 125 km/giờ C. 30 km/giờ D. đôi mươi km/giờ Câu 3: 2m385dm3 = m3 . Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm là: A. 2,85 B. 2,085 C. 285 Câu 4: đến nửa hình trụ N như hình bên. Chu vi của hình N là: A. 10,28cm B. 6,28cm 4cm C. 16,56cm N Câu 5: 75% của một số là 4,2. Vậy số kia là bao nhiêu ? A. 3,15 B. 31,5 C. 5,6 D. 56 Câu 6: diện tích s toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là: A. 324 dm3 B. 162 dm3 C. 121, 5 dm3 D. 729 dm3 Phần II: (Tự luận): (6 điểm) bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 625,04 x 6,5 b) 125,76 : 1,6 c/ 13 tiếng 25 phút x 4 d/ 16 phút 30 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 3Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán bài bác 2: (1,5 điểm) Quãng con đường từ nam giới Định đến tp. Hà nội dài 96km. Một fan đi xe vật dụng từ phái nam Định phát xuất lúc 8 giờ 45 phút đến thủ đô hà nội với vận tốc 40km/giờ. Hỏi fan đi xe thiết bị đó đến thủ đô hà nội lúc mấy giờ? bài xích giải bài xích 3 : (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ bé 15m, đáy mập 20m. Bạn ta không ngừng mở rộng đáy phệ thêm 5m thì thì diện tích tạo thêm 30m2. Tính diện tích thửa ruộng lúc đầu khi chưa mở rộng? bài xích 4 : (1điểm) Tính nhanh: 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 ST&BS: Sigma Trang 4Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 3 Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng cho những câu bên dưới đây. A. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc sản phẩm nào ? A. Hàng đơn vị B. Hàng nghìn C. Hàng tỷ lệ D. Mặt hàng phần nghìn 2 b. Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là: 5 A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0 c. Thể tích của một hình lập phương bao gồm cạnh 5 dm là: A. 125 dm3 B. 100 dm2 C. 100dm3 D. 125 dm2 d. Cách tính diện tích hình thang bao gồm đáy mập là 25 cm, đáy nhỏ dại 21 cm và chiều cao 8 centimet là: A. ( 25 21 ) 8 : 2 B. ( 25 + 21) 8 : 2 C. ( 25 + 21) : 8 2 D. ( 25 21) : 8 2 Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với vệt ( >; = Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán Câ u 6. (2 điểm) nhị xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe pháo đi từ B mang đến A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB lâu năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp gỡ nhau ? bài bác giải Câu 7. (1 điểm) cho hai số thập phân có tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy ở số bé xíu sang đề xuất một sản phẩm ta được số lớn. Tìm hai số đã mang lại ? Trả lời: - Số béo là: - Số nhỏ xíu là: . ST&BS: Sigma Trang 6Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 4 A. Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào vần âm A, B, C hoặc D trước câu trả lời đúng nhất so với câu 1a, 2, 3, 5, 6 cùng viết vào vị trí chấm công dụng đúng đối với câu 1b, 4, 7. Câu 1. A. Số nhỏ xíu nhất trong số số: 0,45 ; 0,5 ; 0,405 ; 0,399 A. 0,399 B. 0,5 C. 0,405 D. 0,45 b. 5840g = kilogam Câu 2. Số thập phân bao gồm 18 đơn vị, 8 phần mười cùng 6 phần ngàn được viết là: A. 18,86 B. 18,806 C. 18,086 D. 18,608 Câu 3. Tốc độ của một con chim sẻ là 16km/giờ. Vậy vào 2giờ 30 phút, chim sẻ bay được quãng mặt đường là: A. 32km B. 6,4km C. 40km D. 36,8km Câu 4. Lớp học có 18 cô bé và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp? Trả lời: Số học sinh nữ chiếm số học sinh cả lớp. Câu 5. Một gỗ khối hình lập phương tất cả cạnh 2,5dm. Diện tích xung quanh của khối gỗ kia là: A. 25dm B. 37,5dm2 C. 6,25dm2 D. 25dm 2 Câu 6. Biết 70% của một trong những là 2016, vậy số đó là: A. 576 B. Năm 2016 C. 567 D. 765 Câu 7. Điền số thích hợp vào khu vực chấm a. 4,6 giờ đồng hồ = . . . Giờ đồng hồ . . . Phút 1 b. Năm = . . . Tháng tư B. Phần trường đoản cú luận Câu 8. Tìm kiếm y, biết: 50,87 x y + 12,09 x y + 37,04 x y = 256 + 144 ST&BS: Sigma Trang 7Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 9. Tính: 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12 Câu 10: Hai vị trí A với B bí quyết nhau 48km. Dịp 8 giờ 30 phút, một người thứ nhất đi từ bỏ A mang lại B với gia tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó, fan thứ hai đi trường đoản cú B đến A với tốc độ 14km/giờ. Hỏi nhì người chạm mặt nhau cơ hội mấy giờ? bài bác giải ĐỀ 5 / TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng Câu 1: (1điểm) Số bự nhất trong những số 8,920 ; 8,45 ; 8,95 ; 8,405 là: A. 8,9 đôi mươi B. 8,45 C. 8,95 D. 8,405 Câu 2: (1 điểm) kết quả phép nhân 5,07 X 100 là: A. 507 B. 0,507 C. 5,07 D. 0,0507 Câu 3: (1 điểm) kết quả phép chia 314 : 0,5 là: A. 628 B. 6,28 C. 62,8 D. 0,628 Câu 4: (1điểm) 5840g = .kg A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kg ST&BS: Sigma Trang 8Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 5 (1điểm) 6,028 m3 = dm3 A. 602,8 B. 6208 C. 6028 D. 60,28 Câu 6: (1điểm) diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 5cm là: A. 150 cm3 B. 150 cm2 C. 150 cm3 D. 25 cm2 Câu 7: (1điểm) Chu vi hình tròn trụ có bán kính 2,5 centimet là ? A. 7,85cm B. 157 cm C. 19,625cm D. 15,7 cm II/ TỰ LUẬN Câu 8: (1 điểm) tìm kiếm x, biết: X : 38,4 = 7,2 X x 2 = 56,28 Câu 9: (1 điểm) Một hình tam giác có diện tích là 150 cm2 , biết độ dài đáy là 25 cm. Hỏi chiều cao của hình tam giác đó là bao nhiêu cm? bài xích giải Câu 10 (1 điểm) Quãng mặt đường AB dài 148,5km, một ô tô đi trường đoản cú A cho B với gia tốc 54km/giờ. Hỏi sau mấy giờ xe hơi về mang đến B? bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 9Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 6 I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi bài bác tập sau đây có kèm theo một vài câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp số, hiệu quả tính ). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Chữ số 9 trong các 57,395 có giá trị là: 9 9 9 9 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 75 Câu 2: lếu số 5 viết bên dưới dạng số thập phân là: 100 A. 57,5 B. 575 C. 5,75 D. 5,075 Câu 3: hiệu quả của phép phân chia 29,4 : 0,01 là: A. 2940 B. 294 C. 2,94 D. 0,294 Câu 4: 2 tiếng 12 phút = giờ. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là: A. 2,2 giờ B. 2,12 giờ C. 0,2 giờD. 0,12 giờ Câu 5: dãy số nào tiếp sau đây được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: A. 37,869 ; 37,689 ; 37,698 ; 37,896 B. 37,689 ; 37,698 ; 37,896 ; 37,869 C. 37,698 ; 37,869 ; 37, 689 ; 37,896 D. 37,689 ; 37,698 ; 37,869; 37,896 Câu 6 : Hình lập phương bao gồm cạnh là 0,5 dm thì hoàn toàn có thể tích là: A. 125 dm3 B. 12,5 dm 3 C. 0,125 dm3 D. 1,25 dm 3 II. PHẦN TỰ LUẬN: bài xích 1: Tính: a) 12 ngày 15 giờ + 9 ngày 14 giờ b) 14 tiếng 45 phút – 10 giờ 19 phút c) 17 phút 15 giây x 3 d) 46 phút 15 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 10Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài xích 2: a) search x: (1đ) b) Tính quý hiếm biểu thức: (1đ) x : 4,6 = 7,51 136,5 – 5,4 : 1,2 bài 3: Hai tp A với B giải pháp nhau 115 km. Thời gian 7 giờ sáng, một tín đồ đi xe gắn thêm máy tự A đến B với tốc độ 32 km/giờ cùng một fan đi xe đạp ngược chiều trường đoản cú B mang lại A với vận tốc 14 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp nhau thời gian mấy giờ? bài xích giải: bài xích 4: nhân ngày giải phóng miền nam (ngày 30 tháng 4) một cửa hàng giày dép đã giảm ngay 25% so với cái giá ban đầu. Mẹ của Minh tải cho Minh một đôi giày hết 300000 đồng. Chúng ta Minh ao ước biết giá bán tiền ban đầu của đôi giày là bao nhiêu. Em hãy tính góp Minh nhé! bài bác giải ST&BS: Sigma Trang 11Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 7 Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng các câu: câu 1; câu 2; câu 3; câu 4; câu 5; câu 6; câu 7 và giải việc với những câu: câu 8; câu 9; câu 10. Câu 1: (1 điểm) quý giá của chữ số 9 trong những : 28,953 là: 9 9 9 A. B. C. D. 9 đơn vị 10 100 1000 Câu 2: (1 điểm) kết quả của phép tính 212,6 + 133,2 là: A. 462,7; B. 345,8; C. 246,7 D. 4267 Câu 3: (1 điểm) kết quả của phép tính 345,6 : 3 là: A. 1,152 ; B. 11,52 ; C. 115,2 D. 1152 Câu 4: (1 điểm) Viết thành tỉ số % của 0,88 là: A. 8,8%; B. 880%; C. 0,88%; D. 88%. Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S Tỉ số phần trăm của là 4 và 5 là 80% 2 với 5 là 25% Câu 6:(1 điểm) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 2cm, chiều rộng 2,5cm, độ cao 4cm là: A. 30cm2; B. Trăng tròn cm3; C. 40 cm3; D. 40cm2. Câu 7: (1 điểm) Một ô tô chạy với vận tốc 45,2 km/giờ. Tính quãng con đường chạy được của ô tô trong 3 giờ. Câu 8: (1 điểm) Một xe hơi đi từ tỉnh giấc A thời gian 6 tiếng và đến tỉnh B dịp 10 giờ đồng hồ 45 phút. Ô tô đi với tốc độ 46km/giờ với nghỉ dọc đường mất 30 phút. Tính độ nhiều năm quãng đường từ tỉnh A mang lại tỉnh B? Giải: ST&BS: Sigma Trang 12Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 9: (1điểm) nhị người đi bộ ngược chiều nhau tự hai địa điểm A và B cách nhau 20 km để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ bỏ A là 4 km/giờ. Tốc độ của fan đi từ bỏ B là 6 km/giờ. A) Hỏi sau mấy giờ họ chạm mặt nhau? (2h) b) Khi chạm mặt nhau fan đi trường đoản cú A phương pháp B mấy ki-lô mét? (12km) bài giải: 2 Câu 10: (1 điểm) một tấm học gồm 27 học sinh trai, số học viên gái bởi số học sinh 3 trai. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, từng nào phần trăm học sinh gái? bài xích giải: ĐỀ 8 bài 1: chọn và đánh dấu đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây: 32 1) ( 0,5 điểm ) viết bên dưới dạng số thập phân là: 100 ST&BS: Sigma Trang 13Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 2) ( 0,5 điểm ) Số thích hợp điều vào nơi chấm để 2m3 = dm3 là: A. Trăng tròn B. 200 C. 2000 D. 20 000 3) ( 0,5 điểm ) Thể tích của hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, chiều cao 8cm là: A. 30cm2 B. 240 cm2 C. 240 cm D. 240cm3 4) ( 0,5 điểm ) Một ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi ôtô đó đi với vận tốc bao nhiêu mét phút? A. 850 m/phút B. 805 m/phút C. 510 m/phút D. 5100 m/phút 5) ( 0,5 điểm ) Từ 9 giờ kém 10 phút mang lại 9 giờ nửa tiếng có: A. 10 phút B. 20 phút C. Trong vòng 30 phút D. 40 phút 6) ( 0,5 điểm ) 0,5% = ? 5 5 5 5 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 bài xích 2. Điền số phù hợp vào nơi trống :(1điểm) a. 3giờ 45phút = phút b. 7 m3 9dm3 = m3 2 1 c. Giờ đồng hồ = .phút d. 1 phút = giây 3 2 bài bác 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1điểm) a. Tỉ số xác suất của nhị số 8 với 32 là : 0,25% b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm2 c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm2 d. Một fan đi xe sản phẩm trong thời hạn 2giờ 30phút với vận tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường bạn đó đi được là 100 km. PHẦN II : (5 điểm) 1. Đặt tính rồi tính: (2điểm) a. 21,76 x 2,05 b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây c. 75,95 : 3,5 d. 34 giờ 40 phút : 5 ST&BS: Sigma Trang 14Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán 2. A.Tính giá trị biểu thức. (0,5điểm) b. Tìm x : (0,5 điểm) 107 – 9,36 : 3,6 x 1,8 x : 5,6 = 19,04 3. Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng 2m, độ cao 1,8m. Khi bể không tồn tại nước người ta mở và một lúc nhị vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút vòi đầu tiên chảy được 60 lít, vòi trang bị hai rã được 40 lít. Hỏi sau mấy giờ đồng hồ nước đầy bể? (2điểm) bài làm ĐỀ 9 Phần I: Trắc nghiệm ( 7điểm ): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước những câu trả lời đúng: 1.

Xem thêm: Từ Bệnh Nhân Nhiễm Trùng Đường Tiểu Khởi Nghiệp Thành Doanh Nhân Thành Đạt

(0,5 điểm) Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc mặt hàng nào? A. Hàng ngàn B. Mặt hàng phần mười C. Hàng xác suất D. Hàng phần ngàn 2. (0,5 điểm) 24m2 6dm2 = mét vuông A. 240,6m2 B. 24,06m2 C. 24,006m2 D. 24,6m2 3. (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào vị trí chấm của 3 m3 76 dm3 = m3 là: A. 3,76 m3 B. 3,760 m3 C. 37,6 m3 D. 3,076 m3 4. (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là: A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3 D. 92,61 cm3 5. (0,5 điểm) Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 64cm cùng 26, chiều cao 30 cm. Diện tích hình thang đó là: A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2 6 .(0,5 điểm) 25% của 240 là: ST&BS: Sigma Trang 15Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán A. 0,6 B. 60 C. 600 D. 6 7. (1,0 điểm) một lớp học bao gồm 18 phụ nữ và 12 nam. Học sịnh nam chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là? A. 40% B. 150% C . 66% D. 60 8. (0,5 điểm) Một xe đạp đi được quãng mặt đường dài 60 km không còn 1,5 giờ. Gia tốc của xe kia là: A. 54 km/ giờ B. 45 km/ giờ C. 36 km/ giờ đồng hồ D. 40 km/ giờ đồng hồ 9. (1,0 điểm) cho một số, nếu lấy số đó cộng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được từng nào đem cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được công dụng bằng 12,5. Vậy số đó là: A. 48 B. 11,25 C. 1,175 D. 52 10: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S a. Kết quả phép tính 605,26 + 217,3 = 822,56 b. Kết quả phép tính 800,56 – 384,48 = 416,18 c. Diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 5 dm, chiều rộng lớn 4 dm, chiều cao 3 dm là: 54 dm2 Phần II. Tự luận (3điểm): Câu 1: (1,0 điểm) Đặt tính rồi tính a. 45,06 x 2,4 b. 88,02 : 5,4 Câu 2:(2 điểm ) Một xe hơi đi từ tỉnh giấc A cơ hội 7 giờ 30 phút và cho tỉnh B thời gian 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với tốc độ 48km/giờ cùng nghỉ dọc con đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A cho tỉnh B. Bài bác giải ST&BS: Sigma Trang 16Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 10 PHẦN I: Phần trắc nghiệm: Chọn vần âm trước ý vấn đáp đúng cho từng câu sau: Câu 1. Số nhỏ bé nhất là: 1 b. 16% C. 0,062 75 A. C. 16 1000 Câu 2: khoảng thời gian kể từ 9 giờ hèn 15 phút đền 9 giờ 25 phút là: A. 45 phút B. 15 phút C. 40 phút D. 10 phút 1 Câu 3: Dấu yêu cầu điền vào ô trông của: m3 126 dm3, là: 8 A. > B. Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 9: Một xe hơi đi từ tỉnh A thời gian 7 giờ cho tỉnh B dịp 10 giờ 35 phút. Ô tô đi với tốc độ 44 km/giờ với nghỉ dọc mặt đường mất 20 phút. Tính quãng mặt đường AB. Bài bác giải: 4 1 Câu 10: kiếm tìm số từ nhiên phù hợp của x sao cho: = x 5 ĐỀ 11 I Trắc nghiệm Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng: Câu 1: (0,5 điểm) 4 Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là: trăng tròn A. 1,5 B. 2,0 C. 0,02 D. 0,2 Câu 2: (0,5 điểm) 49, 4% 3 = A. 148,2 B. 14,82 C. 1482 D. 1,482 Câu 3: (0,5 điểm) một vài thập phân loại 0,1 ngay số đó nhân cùng với A. 100 B. 1 C. 10 D. 1/10 Câu 4: (0,5 điểm) 3m3 5dm3= dm3 A. 305 B. 3005 C. 30005 D. 3050 Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng: ST&BS: Sigma Trang 18Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán 1 Thể tích của hình lập phương bao gồm cạnh m là: 2 A. 0,25m3 B. 0,125m2 . C. 0,125m3 D. 1,5m3 Câu 6: ( 1 điểm) Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng: 1 3 2 Biểu thức: có tác dụng là: 2 4 5 4 8 2 A. 4 B. C. D. 5 30 3 Câu 7: (2 điểm) Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí là 0,5 % một tháng. Một người gửi tiết kiệm ngân sách là 10 000 000 đồng. Hỏi sau đó 1 tháng tín đồ đó dìm được tất cả là từng nào tiền? A. 1 050 000 B. 1 005 000 C. 10 050 000 D. 10 500 000 II. Từ bỏ luận Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: a, 34,482 + 6,195 b, 24,87 - 8,213 c, 2,81 5,3 d, 17,55 : 3,9 Câu 9: (2 điểm) Một tín đồ đi xe lắp thêm từ A cơ hội 8 giờ 30 phút và cho B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường từ A mang đến B nhiều năm 42km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe sản phẩm công nghệ đó với đơn vị chức năng đo là km/giờ. Bài bác giải: Câu 10: (1 điểm) tra cứu số thập phân A. Hiểu được nếu đưa dấu phẩy của số đó sang nên một sản phẩm thì ta được số B. Tổng của A, B là 39,6. ST&BS: Sigma Trang 19Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 12 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng trong mỗi câu sau Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân tất cả 55 đối chọi vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là: A. 55,720 B. 55,072 C. 55,027 D. 55,702 Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 tất cả két trái đúng là: A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65 Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là : A.10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm: 55 ha 17 mét vuông = , ha A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017 Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học gồm 18 cô gái và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? A. 150% B. 60% C. 40% D. 80% PHẦN 2: TỰ LUẬN Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 52,37 – 8,64 b. 57,648 + 35,37 c. 16,25 x 6,7 d. 12,88 : 0,25 Câu 8. (2 điểm) Một fan đi xe trang bị từ lên đường từ A thời gian 8 giờ nửa tiếng và mang đến B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị đo là km/ giờ? bài giải: ST&BS: Sigma Trang 20Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang gồm đáy béo 150 m cùng đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 lòng lớn, 2d cao bởi đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó? 5 bài xích giải: Câu 10: kiếm tìm x: (1điểm) 8,75 × x + 1,25 × x = trăng tròn ĐỀ 13 A. PHẦN TỰ LUẬN: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng : 1. Chữ số 8 trong các thập phân 95,284 có giá trị là : 8 8 8 A. B. C. D. 8 1000 100 10 8 2. Hỗn số 5 viết bên dưới dạng số thập phân là : 1000 A. 5,0008 B. 5,008 C. 5,08 D. 5,8 3.Tìm số phù hợp để viết vào vị trí chấm để : 17kg 15g = kg A. 17,15 B. 17,015 C. 17,0015 D. 1715 ST&BS: Sigma Trang 21Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán 4. Một lớp học tất cả 25 học viên , trong đó có 12 học viên nữ .Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó ? A. 48 % B. 32 % C. 40 % D. 60 % 5. 1km 304m = m : A. 1,304 B. 13,04 C. 130,4 D. 1304 6. 40% của 65 là A. 65 B. 26 C. 260 D. 2,6 B. PHẦN TỰ LUẬN : bài bác 1 : Đặt tính rồi tính. A) 658,3 + 96,28 b) 93,813 - 46,47 c) 37,2 x 5,6 d) 48, 52 : 1,6 bài bác 2. Kiếm tìm y a) y x 3,6 = 45,2 + 10,24 b) 5,4 x y = 61 + 7,04 bài 3. Trường Tiểu học Kim Đồng bao gồm 620 học sinh 45% số học viên là nữ. Tính số học viên nam của trường. Bài bác 4. Một khu vực vườn cây xanh cây nạp năng lượng quả hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bằng 2 chiều dài . 3 a/.Tính chu vi căn vườn đó. B/.Tính diện tích s khu vườn kia với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là hec ta. Bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 22Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài xích 5 . Một bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người ăn trong đôi mươi ngày. Nhưng thực tế có một trong những người buộc phải chuyển đi địa điểm khác yêu cầu số gạo đó nạp năng lượng được trong 25 ngày thì mới hết. Hỏi bao gồm bao nhiêu fan chuyển đi? bài bác giải 1 bài 6: Một thùng dầu nặng 17,6 kg, vỏ thùng nặng bởi lượng dầu vào thùng. Hỏi số 7 dầu trong thùng nặng bao nhiêu ki - lô - gam? bài xích giải bài bác 7: bác Hòa gửi tiết kiệm với lãi xuất là 6% và mỗi tháng nhận được 150 000đ tiền lãi. Hỏi chưng Hòa đang gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền? bài giải ST&BS: Sigma Trang 23Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán bài xích 8: Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất : a) 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5 2,8 x 92 + 5,6 : 0,25 ĐỀ 14 bài xích 1/ Mỗi bài xích tập sau đây có những câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. 3 a. . (0.5d) Phân số viết dưới dạng số thập phân là : 5 A. 3,5 B. 0,6 C. 60% D. 6,0 b. (0.5d) Tỉ số phần trăn của 3,2 với 4 là: A. 0,8% B. 8% C. 80% D. 800% c (0.5đ) Một bể cất nước hình dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3,5m, chiều rộng lớn 2m, độ cao 1,5m. Thể tích bồn nước đó là: A: 7 m3 B: 10,5m C: 1,05 m3 D: 10,5 m3 d. 1giờ 15 phút = tiếng . Có kết quả là: A. 1,15 giờ B. 1,25 tiếng C. 1,35 tiếng D. 1,45 giờ bài bác 2/ Đặt tính rồi tính (1,5 điểm): a) 75,185 + 43,63 b) 53,68 x 3,8 c) 13 giờ đồng hồ 8 phút : 4 bài xích 3/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 7890kg = . . . Tấn. B/ 4m3 59dm3 = . . . M3 . C) 5,75km = . . . M. D) 48 dm2 4cm2 = . . . Dm2 Bai 4/ Điền lốt ( , = ) thích hợp vào chổ chấm. A) 30,5 x 0,1 . . . . 30,05 b) 10,75 . . . . 10,750 27 7 4 2 đôi mươi c) . . . . 2 d) + . . . . 10 10 5 3 15 ST&BS: Sigma Trang 24Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán bài 5/ Một xe hơi và một xe cộ máy lên đường cùng một lúc và đi ngược hướng nhau. Ô tô đi từ A với gia tốc 55 km/giờ, xe máy đi tự B với gia tốc 35 km/giờ. Sau 2 giờ ô tô và xe pháo máy chạm chán nhau tại C. A/ Hỏi quãng mặt đường AB dài bao nhiêu km? b/ Sau khi chạm chán nhau, nhì xe đi tiếp thêm 1/2 tiếng nữa mới dừng lại. Thời điểm đó, hai xe biện pháp nhau bao nhiêu km? bài xích giải bài xích 6: Trong sân vườn trồng ba loại cây: cam, ổi, mít. Biết số lượng km cam chiếm phần 40% số cây một trong vườn, số lượng km ổi chiếm phần số cây vào vườn, còn sót lại là số kilomet mít.Tính số cây mỗi 3 loại, biết số kilomet trong vườn nhiều hơn thế 50 cây và ít hơn 70 cây. Bài giải ĐỀ 15 Câu 1: Chữ số 5 trong những 199,95 chỉ là: (0,5điểm) A. 5 Phần mười B. 5 phần trăm C. 5 Chục D. 5 Đơn vị ST&BS: Sigma Trang 25Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán 3 Câu 2: láo số 5 được viết bên dưới dạng phân số là: (0,5điểm) 5 21 25 13 28 A. B. C. D. 5 3 10 5 Câu 3: 0,08 tấn = . Kg (0,5điểm) A. 8kg B. 80kg C. 800kg D. 8000kg Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi 1 vàng. Do đó số viên bi gồm màu: (0,5 điểm) 4 A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang lại 9 giờ khoảng 30 phút là: (0,5 điểm) A. 10 Phút B. 20 Phút C. Trong vòng 30 phút D. 40 Phút Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích đất trồng cây cafe ?: (0,5 điểm) A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105% Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (0,5 điểm) A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3 Câu 8: a) search x, biết: (0,5 điểm) b) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:(0,5 điểm) x + 5,84 = 9,16 69,78 + 35,97 + 30,22 Câu 9: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a) 12 giờ đồng hồ 24 phút + 3 giờ 18 phút b) 14 giờ 26 phút - 5 tiếng 12 phút ST&BS: Sigma Trang 26Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán c) 8 tiếng 5 phút 2 d) 36 giờ 18 phút : 6 Câu 10: Một fan đi xe đạp điện một quảng đường 18km với gia tốc 10 km/giờ. Hỏi bạn đi xe pháo đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian? (1,5 điểm) bài giải Câu 11: bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 1200m2. Fan ta thực hiện một nửa diện tích s đó nhằm trồng lúa, phần còn sót lại trồng ngô. A. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vuông?. B. Giả dụ cứ 1m 2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích trồng lúa như trên thì tín đồ ta thu được từng nào ki-lô-gam lúa? (2 điểm) bài bác giải ST&BS: Sigma Trang 27