Ôn tập tiếng anh lớp 9

      311

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 9 năm 2021 - 2022 tóm tắt triết lý về ngữ pháp, ma trận đề thi và một vài dạng bài tập trọng tâm trong công tác học kì 1 Anh 9. Đây là tài liệu có ích giúp các em học viên ôn tập sẵn sàng thật tốt kiến thức cho bài xích thi học tập kì 1 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 9

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Anh 9 là tư liệu vô cùng quan trọng đặc biệt giúp cho chúng ta học sinh hoàn toàn có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học tập kì một năm 2021. Đề cưng cửng ôn thi HK1 Anh 9 được biên soạn rất chi tiết, ví dụ với phần lớn dạng bài, lý thuyết và cấu tạo đề thi được trình diễn một biện pháp khoa học. Từ đó chúng ta dễ dàng tổng vừa lòng lại kiến thức, luyện giải đề. Nội dung đưa ra tiết, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.


Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 năm 2021


Phần 1. định hướng ôn tập học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 9

1. Thì vượt khứ đơn:

a. Cấu trúc câu:

(+) S + V(ed/ cột 2) + O Với rượu cồn từ tobe: S + was/ were …………

Có nhì cách bề ngoài động từ ở thì vượt khứ đơn: tất cả quy tắc và bất quy tắc

* Đối với động từ tất cả quy tắc: ta thêm –ed vào sau cồn từ nguyên mẫu.

e.g. Visit > visited; work > worked; watch > watched

Đặc biệt: - Nếu cồn từ tận cùng bằng –e thì mách nhỏ –d: live -> lived, race > raced

- Nếu rượu cồn từ tận cùng bởi một phụ âm + y hãy đổi y thành i với thêm ed: dry > dried

Nhưng : stay > stayed; enjoy > enoyed

- nếu như là đụng từ bao gồm một nguyên âm tuyệt nhất + phụ âm, hãy gấp hai phụ âm cuối rồi thêm ed:

shop > shopped; wrap > wrapped; plan > planned

- Nếu rượu cồn từ gồm hai vần trở lên, tận cùng bởi một nguyên âm đối chọi + phụ âm, và bao gồm trọng âm

cuối cùng, thì hãy gấp đôi vần ở đầu cuối rồi hãy thêm ed:

e.g. Occur > occurred ; prefer > preferred; nhưng lại : enter > entered


- Không gấp rất nhiều lần những phụ âm sau cuối như x, w, y: snow > snowed; fix > fixed

* Đối với cồn từ bất quy tắc: động từ quá khứ được chia ở cột 2 vào bảng rượu cồn từ bất quy tắc

e.g. Vì chưng > did ; give > gave; go > went

(-) S + did not (didn’t + V(bare-inf) với tobe: S + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) …

e.g. - You didn’t understand me.

e.g. - That was not a good story

(?) Did + S + V(bare-inf) Với to be: Was/ Were + S + ….

e.g. - Were you sick?

- What did you vì at Christmas?

b. Cách dùng: Thì quá khứ solo được dùng để chỉ:

- Hành động, sự khiếu nại đã xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

e.g. Tom visited china last year

- hành động sự kiện đã thực hiện trong một khoảng thời hạn ở quá khứ, tuy vậy nay hoàn toàn chấm dứt

e.g. He lived in Hanoi from 1990 to 2000. (hiện ni anh ta không thể sống sinh sống Hà Nội)

Từ kèm theo (dấu hiệu thừa nhận biết): trạng tự chỉ thời gian: ago, last night/ week/ month…, yesterday….

c. Phạt âm: 3 biện pháp phát âm của những động từ tất cả quy tắc ở dạng thừa khứ đơn –ed:

- Nếu cồn từ tận cùng bằng những âm /t/ hoặc /d/, thì ed sản xuất được đọc là /id/.

need > needed want > wanted decide > decided

- Nếu đầy đủ động từ bỏ tận thuộc bằng những âm /f/, /k/, /p/, /s/, /∫/, /f∫/, / ks/, thì ed thêm vào được đọc là /t/.


wash > washed; book> booked; stop > stopped

watch > watched ; wash > washed ; fax > faxed; laugh > laughed

- Nếu phần nhiều động từ tận thuộc bằng những âm khác bên cạnh hai trường vừa lòng trên, thì ed cung ứng đọc là /d/.

play > played ; plan > planed ; offer > offered

2. Thì quá khứ đối kháng dùng wish:

a. Thì thừa khứ 1-1 với WISH: S + wish + S + V(ed/cột 2/ were)

-> miêu tả mong cầu ở hiện tại (mong ước không tồn tại thật hoặc trái với thực tế hiện tại).

Xem thêm: Mua Online Áo Khoác Thể Thao Nữ Cực Đẹp, Áo Khoác Thể Thao Nữ Có Lượng Đánh Giá Cao Nhất

e.g. - I wish I were a teacher.

- I wish I had a computer.

-I wish I didn’t have to bởi this job

b. Động trường đoản cú COULD với WISH: S + wish + could + V(bare-inf).

e.g. - I wish I could swim. Tôi mong tôi biết bơi (thật sự bây giờ tôi lần chần bơi)

- I wish you would stop smoking. Tôi ước các bạn sẽ bỏ dung dịch lá.

c. Lưu ý:- chúng ta có thể thay wish bởi would rather.

e.g. I’d rather my vacation was longer (giá mà kỳ nghỉ của tôi được lâu hơn)

- Would là thì quá khứ đối chọi của will, would được thực hiện trong mệnh đề sau wish để biểu đạt hành rượu cồn tương lai mà bạn có nhu cầu nó xảy ra.

e.g. I wish my mother would come with me tonight. I don’t want khổng lồ be home alone.

Phần 2: Ma trận đề thi học kì 1 Anh 9

Topic

Knowledge

Comprehension

Application

Advanced-application

Listening 1

Topic : personnal information

Listen and Filling the blank one words

Listen và Filling the blank one words

Số câu 4

Số điểm : 1,0 tỉ trọng 10 %

Số câu : 1

Số điểm: 0.25

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu: 0

Số điểm: 0

Listening 2

Topic: education

Listen and choose the best answer

Listen and choose the best answer

Số câu: 4

Số điểm : 1,0 tỉ lệ 10 %

Số câu: 3

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

Số điểm: 0,25

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu:0

Số điểm: 0

Reading 1

Topic:

personnal information

Read the passage and choose True (T) or False (F

Read the passage and choose True (T) or False (F

Số câu : 5

Số điểm: 1,0 tỉ lệ thành phần 12.5%

Số câu: 2

Số điểm:0,4

Số câu: 3

Số điểm: 0,6

Số câu: 0

Số điểm:

Số câu:0

Số điểm:

Reading 2

Topic: Community

Read the passage and tick True or Fals

Read the passage and tick True or Fals

Số câu : 4

Số điểm: 2 Tỉ lệ trăng tròn %

Số câu: 2

Số điểm:1,0

Số câu: 2

Số điểm: 1.0

Số câu:

Số điểm:

Số câu:

Số điểm:

Language focus 1

Multiple choice

- Vocabulary ( 2 topics)

- Grammar and structures (word linking/verbs of liking/word form )

- Pronunciation

Pronunciation

Vocabulary

( 3 topics)

- verbs of liking

-word form

verbs of liking

Số câu : 8

Số điểm:2 tỉ trọng 20%

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Language focus 2

Find & correct the mistakes.

Reported speed

Compound verbs

passive

Số câu : 4

Số điểm:1,0 tỉ trọng 10 %

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu:2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Số câu: 0

Số điểm: 0

Writing 1

Rewrite the sentences .

Compound words

Pasive form

preposition

Số câu : 4

Số điểm:1,0 tỉ lệ thành phần 10 %

Số câu: 0

Số điểm:0

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Writing 2

Make the senteces with “wish”

Số câu : 2

Số điểm: 1 tỉ lệ thành phần 10 %

Số câu:1

Số điểm:0,5

Số câu: 1

Số điểm: 0.5

Tổng số câu: 35

Tổng số điểm: 10,0

Tỉ lệ 100%

Số câu: 11

Số điểm : 3.0

30%

Số câu: 15

Số điểm: 4.0

40%

Số câu:7

Số điểm 2.0

20%

Số câu: 2

Số điểm 1,0

10%


Phần 3: bài bác tập ôn thi học tập kì 1 Anh 9

A. PHONETICS:

I. Choose the word, which is pronounced differently from the others.

1. A. Village B. Shrine C. River D. Picnic

2.A. out B. Round C. About D. Could

3. A. Played B. Enjoyed C. Watched D. Arrived

4. A. Bamboo B. Afternoon C. Food D. Foot

5.A. Town B. Grown C. Mountain D. Down

6.A. Qualify B. Scenery C. Grocery D. Academy

7.A. Speak B. Need C. Heart D. Read

8.A. Praticed B. LearnedC. Asked D. Watched

9.A. Teacher B. Ready C. Speaker D. Easily

10.A. Hard B. Delicious C. Wonderful D. Grandmother

11. A. Talked B. Played C. Asked D. Liked

12. A. Worked B. Stopped C. Watched D. Wanted

13. A.days B. Says C. Stays D. Plays

14. A. Waited B. Mended C. Worked D. Wanted

15. A. Promises B. Misses C. Surprises D. Goes

16, A. Goes B. Faces C. Misses D. Places

17,A. Naked B. Looked C. Booked D. Walked

18.A. Asks B. Plays C. Breaths D. Hopes

19.A. Kissed B. Helped C. Forced D. Raised

20.A. Sees B. Sports C. Pools D. Trains

21. A. Naked B. Stayed C. Played D. Opened

22. A. Stopped B. Checked C. Booked D. Needed

23. A. Tombs B. Lamps C. Brakes D. Invites

24.A. Books B. Floors C. Combs D. Drums

25.A. Investigates B. Provides C. Clothes D. Plays

26.A. Played B. Needed C. Opened D. Defined

27.A. Stays B. Says C. Bays D. Days

28.A. Missed B. Stayed C. Listened D.opened

29. A. Devoted B. Suggested C. Provided D. Played

30.A. Goes B. Watches C. Loves D.houses

31.A. Village B. Right C. Sights D. Flight

32. A. Trains B. Stamps C. Hotels D. Caves

33. A. Visited B. Wanted C. Decided D. Looked

34. A. About B. Found C. Bought D. South

35. A. Ate B. Banyan C. Late D. Taken

36. A. đô thị B. River C. Trip D. Shrine

37. A. Lakes B. Roofs C. Steps D. Taxis

38. A. Walked B. Practised C. Pleased D. Missed

39. A. Played B . Cooked C. Talked D. Laughed

40. A. Watches B. Trees C. Buses D. Sentences

41. A. Roofs B. Boards C. Hangs D. Clothes

42. A. out B. Round C. About D. Would

43. A. Chair B. Check C. Machine D. Child

44. A. happy B. hour C. high D. hotel


II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.