Tuyển tập 108 bài toán nâng cao lớp 3 hay và chọn lọc

      29

Mỗi năm mẹ thêm một tuổi thì con cũng thêm một tuổi vì vậy hiệu số tuổi của hai mẹ con không đổi khác theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa chị em vẫn hơn con 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Tuyển tập 108 bài toán nâng cao lớp 3 hay và chọn lọc

hiện tại tuổi mẹ hơn toàn bô tuổi hai nhỏ là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi bà bầu hơn tổng cộng tuổi của hai nhỏ là từng nào tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa mẹ thêm 5 tuổi nhưng lại tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi chị em hơn tổng cộng tuổi hai nhỏ là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. trong năm này (2020) Lan 10 tuổi và em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của tía Mai, chị em Mai với tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Bà mẹ và Mai co toàn bộ 35 tuổi. Cha hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của cha Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của người mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. bây giờ em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp rất nhiều lần tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi anh lúc sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau thời gian nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. hiện giờ con 8 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bằng 01/05 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi mẹ thì mẹ vẫn hơn nhỏ 24 tuổi.

Xem thêm: Ảnh Các Tướng Trong Liên Minh Huyền Thoại (Lmht) Lol Full Hd

Ta gồm sơ đồ dùng tuổi người mẹ và tuổi nhỏ khi đó:

*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy từ thời điểm cách đây số năm tuổi con bằng 1 tháng 5 tuổi bà mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa sau đây 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện giờ Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn thế nữa tuổi Hoa trước đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đó 3 năm là 1 trong những phần, ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi Hoa cách đó 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện tại nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn bà bầu 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là 1 phần thì tuổi bố là 10 phần, tuổi chị em là 8 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. chị em sinh con năm bà mẹ 24 tuổi. Lúc tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi nhỏ thì người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. hiện nay tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp hai thì cơ hội đó tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay.

Bài 4. ba hơn bé 32 tuổi. Lúc con bao nhiêu tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi bà mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn nhỏ 30 tuổi. Hai năm trước, tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 8. Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng lên gấp hai thì tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay bé 12 tuổi, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay con 6 tuổi, tuổi chị em gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?