NHỮNG BÀI HÁT TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 3

Để giúp con học tập và ôn luyện một cách hiệu quả nhất, losingravidos.com đãhệ thống hóa tổng thể các bài xích Tiếng Anh lớp 3 theo 3 nội dung: tự vựng, chủng loại câu và phát âm. Với đó, các bài tập ôn luyện bảo đảm an toàn sẽ góp con rất có thể nhuần nhuyễn định hướng và thực hành gấp rút nhất!

Nội dung các bài tiếng Anh lớp 3 theo Unit

Các bài xích Tiếng Anh lớp 3 được tạo thành 20 Units. Từng Unit sẽ nói đến một chủ đề khác nhau, hầu hết là đều tình huống phát sinh trong cuộc sống đời thường hàng ngày để trẻ hoàn toàn có thể tiếp thu thuận lợi và mau lẹ nhất.

Bạn đang xem: Những bài hát tiếng anh cho học sinh lớp 3

Unit 1: Hello

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề: Lời chào, hỏi thăm mức độ khỏe

Hi, hello, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank

Mẫu câu

Chào hỏi, từ bỏ giới thiệu bạn dạng thân, hỏi thăm mức độ khỏe

A: Hello! / Hi!, I’m Suzanna. It’s nice to meet you. How are you?

B: I’m fine. Thank you!

Phát âm

Chữ b trong “book” với chữ h vào “happy”

Ví dụ: Big, blue, bed, bike, box, book, happy, house, horse,...

Unit 2: What’s your name?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề hỏi với đánh vần tên:

What’s, you, your, name, how, spell, do

Mẫu câu

Hỏi và vấn đáp về tên và bí quyết đánh vần tên

A: What’s your name? How vì chưng you spell your name?

B: My name is John, J - O - H - N.

Phát âm

Phát âm chữ “m” vào “monster” và “p” trong “pink”

Ví dụ: Monster, milk, mango, painting, pink, purple,...

Unit 3: This is Tony

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề giới thiệu bạn bè:

This, that, yes, no, is

Mẫu câu

Giới thiệu một người các bạn mới - Hỏi và vấn đáp về người chúng ta mới

This / That is + name. Ví dụ: This is Anna.

Is this / that + name? Ví dụ: Is this Anna?

Phát âm

Chữ “t” vào Tom và chữ “y” vào yellow

Ví dụ: Tom, tomato, toy, yellow, young,...

Unit 4: How old are you?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những số đếm

Các số đếm từ là một đến 5: one, two, three, four, five

Các số đếm từ bỏ 6 đến 10: six, seven, eight, night, ten

Mẫu câu

Cách hỏi tuổi với trả lời:

A: Who’s that?

B: It’s + name

A: How old are you?

B: I’m + age

Phát âm

Chữ “f” vào five với chữ “s” vào six

Ví dụ: Six, sound, seven, fat, five, four...

Unit 5: Are they your friend?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề bạn bè:

They, we, teacher, student, friend

Mẫu câu

Giới thiệu, hỏi và vấn đáp về một fan bạn

This is my friend, + name

Hỏi: Are they your friends?

Trả lời: Yes, they are / No, they aren’t

Phát âm

Chữ “a” vào that với chữ “e” trong bed

Ví dụ: That, fat, cat, bench, red, bed, Ben...

Unit 6: Stand up!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học:

Go out, come in, stand up, sit down, mở cửa your book, close your book

Be quiet, don’t talk, ask / answer the question, come here, write your name

Mẫu câu

Đưa ra lời chỉ dẫn, xin phép và giải pháp hồi đáp

Open your book, please!

Hỏi: May I come in?

Trả lời: Yes, you can / No, you can’t

Phát âm

Chữ “c” vào come với chữ “d” vào down

Ví dụ: Come, cat, dog, down, dirty...

Unit 7: That’s my school!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về trường học:

Cơ sở vật hóa học trong ngôi trường học: school, library, classroom, computer room, playground, gym, music room.

Tính từ biểu đạt trường học: big, small, old, new, large, nice

Mẫu câu

Cách giới thiệu, hỏi và vấn đáp về điểm lưu ý cơ sở vật chất trong trường học:

That’s the + school facility

Hỏi: Is the + school facility + adjective?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t.

Phát âm

Chữ “g” vào gym với chữ “l” vào lizard

Ví dụ: Gym, giant, giraffe, library, long, lizard,...

Unit 8: This is my pen

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về đồ dùng học tập:

School bag, pencil, desk, pen, pencil case, rubber

Notebook, book, pencil sharpener, ruler

Mẫu câu

Nói về một hoặc nhiều vật dụng học tập:

This / That is + school thing

These / Those are + school thing

Phát âm

Chữ “r” trong ruler với chữ “th” vào these

Ví dụ: Ruler, red, rubber, this, these...

Unit 9: What colour is this?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về màu sắc:

Colour, yellow, blue, brown, green, white, pink, orange, black, purple

Mẫu câu

Cách hỏi về đồ dùng học tập và trả lời:

Hỏi: Is this / that your + school thing?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t

Cách hỏi về color đồ sử dụng học tập cùng trả lời:

Hỏi: What colour is this / that?

Trả lời: It’s + colour.

Hỏi: What colour are they?

Trả lời: They’re + colour.

Phát âm

Chữ “i” trong it cùng chữ “o” trong orange

VD: Iguana, iggy, insect, on, orange, octopus...

Unit 10: What do you vì chưng at break time?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Các hoạt động ưa yêu thích trong giờ ra chơi:

Các hoạt động thể thao: Play, badminton, football, table tennis, volleyball, chess,...

Các hoạt động giờ ra chơi: Break time, hide và seek, blind man's bluff, skipping, skating,...

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về vận động ưa ưng ý trong giờ đồng hồ ra chơi

What bởi vì you vì chưng at break time?

Do you lượt thích + game / sports?

Phát âm

Chữ “bl” trong blind và “sk” vào skating…

Ví dụ: Blanket, blue, blind, sky, skipping, skating,..

Unit 11: This is my family

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về các thành viên trong gia đình và số từ là 1 đến 99:

Chủ đề từ là 1 đến 99: Eleven, twelve, thirteen, fourteen, twenty, sixty, forty, forty - two, twenty - nine.

Chủ đề các thành viên trong gia đình: Photo, family, man, woman, father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister.

Mẫu câu

Cách hỏi và trả lời về các thành viên trong gia đình:

Who’s that?

How old is your …?

Phát âm

Chữ “br” trong brother với “gr” vào grandmother

Ví dụ: Bride, bread, brother, groom, green, grandmother,...

Unit 12: This is my house

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các thành phần trong ngôi nhà:

Các phòng, khu vực trong nhà: living room, kitchen, bedroom, dining room, garden.

Các phần tử có trong vườn: yard, tree, pond, fence, gate, over there...

Mẫu câu

Cách giới thiệu, hỏi và trả lời về các thành phần trong ngôi nhà

There’s a ...

Is there a …?

Phát âm

Chữ “ch” vào kitchen với “th” vào bathroom

Ví dụ: Lunch, kitchen, teeth, bathroom,...

Unit 13: Where’s my book?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về các đồ đồ trong nhà với vị trí:

Các đồ vật trong nhà: Poster, picture, table, chair, coat, wall, bed, map, wall

Các vị trí của đồ vật trong nhà: Under, on, next to, in front of, behind, near

Mẫu câu

Cách hỏi và trả lời về vị trí các đồ thứ trong nhà

Where’s the ...?

Where are the…?

Phát âm

Chữ “ch” vào chair cùng chữ “wh” trong where

Ví dụ: Whale, white, where, check, chair, kitchen,...

Unit 14: Are there any posters in the room?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các đồ đồ dùng trong phòng:

Wardrobe, lamp, mirror, fan, sofa, television, window, door, cupboard,cup.

Mẫu câu

Hỏi về sự việc tồn tại của những đồ vật dụng trong phòng:

Are there any … in the room?

How many … are there?

Phát âm

Chữ “a” trong tín đồ và chữ “u” trong cup

Ví dụ: Fan, dan, man, cup, bug, nuts,...

Unit 15: bởi vì you have any toys?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những đồ chơi:

toy, doll, teddy bear, robot, ball, puzzle, yoyo, ship, plane, kite

Mẫu câu

Hỏi xem ai đó có mặt hàng chơi làm sao không:

Hỏi: Does he / she have …. ?

Trả lời: Yes, he / she does

No, he / she doesn’t

Phát âm

Chữ “pl” vào plane và “sh” trong ship

Ví dụ: Play, place, plane, ship, shoe, shop,...

Unit 16: vị you have any pets?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những vật nuôi trong nhà:

Parrot, dog, cat, cute, fish, tank, goldfish, rabbit, cage, flower pot

Mẫu câu

Hỏi xem các bạn có thú nuôi không, địa điểm thú cưng:

Do you have any … ?

Where are the cats?

Phát âm

Chữ “o” trong dog, chữ “o” trong parrot

Ví dụ: Dog, hot, pot, parrot,...

Unit 17: What toys bởi vì you like?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề đồ dùng chơi:

Truck, playroom, same, different, room

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về việc thích đồ đùa nào, con số đồ chơi:

What toys bởi vì you like?

How many …. Bởi vì you have?

Phát âm

Chữ “ie” trong bike và “i” trong ship

Ví dụ: Hit, ship, big, ride, fly, kite,...

Xem thêm: Sự Thật Lý Thú Xung Quanh Tháp Đồng Hồ Ở Anh, Tháp Đồng Hồ

Unit 18: What are you doing?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các đồ đồ vật trong phòng:

Cook, dance, sing, watch TV, read, skate, draw, play the piano, clean the floor, listen to music, bởi homework.

Mẫu câu

Hỏi bạn hoặc ai kia đang làm gì?

What are you doing?

What is he / she doing?

Phát âm

Chữ “ea” trong eating với “aw” vào drawing

Ví dụ: Read, eat, meat, drawing, hawl,..

Unit 19: They’re in the park

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các vận động ngoài trời và chủ đề thời tiết:

Các chuyển động ngoài trời: fly kites, cycle, park

Chủ đề thời tiết: weather, sunny, rainy, cloudy, windy, stormy, snowy

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về hoạt động người không giống đang làm cho và tình trạng thời tiết:

What are they doing?

What’s the weather like?

Phát âm

Chữ “ai” trong rainy với “ae” vào skate:

Ví dụ: Paint, rain, skate, lake, gate,...

Unit 20: Where’s Sapa?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về các địa điểm:

Các địa điểm, phương hướng: north, south, central, bay, mountain

Các địa điểm ở Hà Nội: theatre, lake, museum, temple, place, play, city, town, village, near, far

Mẫu câu

Cách hỏi và trả lời về vị trí, khoảng cách, địa điểm:

Where’s …?

Is … near Ha Noi?

Phát âm

Chữ “ar” vào far với chữ “or” trong north

Ví dụ: Park, car, far, more, floor, door,...

Trên đấy là tổng hợp những kiến thức đặc biệt nhất về những bài giờ Anh lớp 3 vị losingravidos.com tuyển chọn và chọn lọc lại. Cha mẹ có thể phụ thuộc vào đó sẽ giúp đỡ con học tập tập với ôn luyện tại nhà xuất sắc hơn.

Ngoài ra, cha mẹ có thể sử dụng khóa học tập Tiếng Anh online của losingravidos.com để có thể giúp con rèn luyện và bổ sung cập nhật kiến thức giỏi hơn.

Với các đoạn clip bài giảng tấp nập do những thầy thầy giáo người bản ngữ giảng dạy theo chương trình bám đít Sách giáo khoa, các con vừa được học, vừa được chơi, khơi dậy sự hứng thú góp con dễ ợt sử dụng thạo Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.

*

Tiếng Anh losingravidos.com online chất lượng cao cho con trẻ từ 4 mang lại 10 tuổi

7 bài xích tập giờ Anh lớp 3 hữu ích để con rèn luyện tại nhà

Song song với việc ghi nhớ kiến thức trong giáo trình giờ Anh lớp 3 như đã nhắc đến phía trên, cha mẹ nên phía dẫn những con làm thêm một số trong những bài tập. Điều này sẽ giúp con ghi nhớ cùng vận dụng kiến thức học được một biện pháp nhuần nhuyễn, biến kỹ năng và kiến thức thành tài năng hữu ích.

Dưới đó là một số dạng bài xích tập đơn giản dễ dàng để bố mẹ cùng tham khảo.

Bài tập 1: Choose the odd one out (Chọn từ khác biệt)

a. Mai b. Nga c. Hi

a. Hi b. Bye c. Hello

a. I’m b. I c. I am

a. Helol b. Hello c. Holle

a. Hello! I’m Mai b. Hello, Mai c. Hi! I’m Mai

Bài tập 2: Read and match (Đọc với nối)

Who’s that?

Is that your friend?

Who are They?

Are they your friends?

Yes, they are

They are Peter và Linda

It’s Tony

No, it isn’t

Bài tập 3: Circle the correct word (Khoanh vào từ bỏ đúng)

Mai, This is my friend / friends.

Who are they / name?

Are Peter / Peter and Mary your friends?

Yes / No, They are my friends.

No, They aren’t / are my friend.

Bài tập 4: Complete the words (Hoàn thành từ sau)

They are fl_ing k_te_.

Mai is in the di__ing room.

Ha__ you g_t any _orto_ses? _ _ _, I have.

Whe_e is your dog? He’s cha_ing a mo_se.

Ha__ she go_ any _ets? Yes, she_a_. She got a gree_ par_ot & _levengo__ fish.

Bài tập 5: Select and circle A, B or C ( Chọn lời giải A, B hoặc C)

What’re they doing? They are ________ with a paper boat.

doing

making

playing

2. Has she got any pets? No, she _________

has

hasn’t

haven’t

3. How many _____ are there in your bedroom? There are two.

chair

chairs

X

4. What’s Mai doing? She is ______

playing cycling

cycling

cycles

5. How old is your ________? He is thirty - four.

sister

mother

father

6. What is the _____ today?

activity

colour

weather

7. _____ many cats do you have?

Why

How

What

8. What ______ are your dogs? They are black and white.

colour

yellow

sunny

Bài tập 6: Read & complete the table (Đọc và hoàn thành bảng sau)

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, three living rooms & two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Number

Living room (s)

...

...

Two......

Bài tập 7: Arrange these sentences (Sắp xếp những từ sau thành câu)

friend / is / my / Hien / new.

is / That / classroom / her.

your / write / Please / name.

down / your / Put / pencil.

Bên cạnh những bài tập trên, trường hợp tham gia vào khóa huấn luyện và đào tạo online của losingravidos.com, những con sẽ có thời cơ được tiếp xúc với những dạng bài xích tập mới, tấp nập và trực quan liêu hơn.

Đồng thời, losingravidos.com cũng tổ chức những cuộc tranh tài vào vật dụng 5 hàng tuần. Tại đây, các em học sinh rất có thể thoải mái thể hiện phiên bản thân, được xúc tiếp với môi trường đối đầu giúp thúc đẩy các em nâng cấp khả năng giờ Anh của mình.

Hàng ngàn bậc phụ huynh vẫn cho bé theo học công tác Tiếng Anh online tận nhà của losingravidos.com và cảm thấy rất ưa thích với sự tân tiến trong việc học cũng giống như sử dụng giờ đồng hồ Anh của con.

Hãy cùng xem MC Diệp Chi chia sẻ về trải nghiệm của chính mình với losingravidos.com các phụ huynh nhé!

MC Diệp Chi share cách học tập tiếng Anh cho nhỏ vừa học vừa đùa không áp lực

Hi vọng thuộc với cỗ tài liệu về các bài xích Tiếng Anh lớp 3 trên, các vị phụ huynh hoàn toàn có thể giúp những con ôn luyện một cách tác dụng nhất! Để xem thêm về khóa huấn luyện và đào tạo của losingravidos.com và đăng ký học demo miễn phí, cha mẹ có thể tìm hiểu tại đây