Mệt quá đôi chân này

      188
không có đâu em này không có cái chết trước tiên và có đâu bao giờ ? đâu gồm cái chết sau cuối ? Tự mình biết riêng mình với ta biết riêng rẽ ta Hòn đá lăn bên trên đồi hòn đá rớt xuống cành mai rụng cánh hoa mai đá quý chim chóc hót tiếng từ trần Người ôm lấy muôn loài bên trong tiếng bi thảm Mệt thừa thân ta này tìm đến chiếc ghế ở mệt vượt thân ta này ở xuống với đất muôn đời tề còn biết bao tín đồ dìu dắt tới quanh đây.

Bạn đang xem: Mệt quá đôi chân này


Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cafe Phong Cách Cổ Điển Sang Trọng Hút Khách, 7 Thiết Kế Quán

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.