Mẫu Nhật Ký Sổ Cái

Nhật cam kết – Sổ Cái là sổ kế tân oán tổng hòa hợp tất cả 2 phần: Phần Nhật ký cùng phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán thù tổng hợp độc nhất dùng làm phản chiếu toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế tạo nên theo trình trường đoản cú thời gian với hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế tài chính ( Theo gia sản kế toán thù ).

Bạn đang xem: Mẫu nhật ký sổ cái

Kế toán Lê Ánh xin được gửi đến chúng ta kế tân oán viên với học viên mẫu mã Nhật ký kết – Sổ Cái mới nhất theo Mẫu số S01 –DN Ban hành theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC


*

1. Nội dung phương pháp ghi sổ theo bề ngoài Nhật cam kết - Sổ cái

- Nhật ký kết - Sổ Cái là sổ kế tân oán tổng thích hợp độc nhất dùng làm phản ánh toàn bộ những nhiệm vụ kinh tế tạo nên theo trình trường đoản cú thời hạn với khối hệ thống hoá theo câu chữ kinh tế (Theo thông tin tài khoản kế toán).- Số liệu ghi trên Nhật cam kết - Sổ Cái dùng làm lập Báo cáo tài thiết yếu.

Tải về: Mẫu Nhật ký kết – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

2. Mẫu Nhật cam kết – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

Đơn vị:……………………

Mẫu số S01-DN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

 

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm:.........

 

Thứ tự dòng

 

 

 

Ngày,

Chứng từ

Diễn giải

 

 

Số tiền

 phát

Số hiệu tài khoản đối ứng

 

 

 

Thứ tự 

TK...

TK...

TK...

TK...

TK...

Xem thêm: Quỳ Tím Với Na2Co3 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì ? Na2Co3 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì?

TK...

mon ghi sổ

Số hiệu

Ngày, tháng

sinh

Nợ

dòng

 

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

F

G

H

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

...

 

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số tạo ra trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số tạo ra tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có …. trang, khắc số tự trang số 01 cho trang …

- Ngày mở sổ:…

 

 

Ngày..... mon.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, bọn họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

3. Kết cấu với phương thức ghi sổ:

+ Kết cấu:

Nhật cam kết - Sổ Cái là sổ kế toán tổng đúng theo có 2 phần: Phần Nhật ký cùng phần Sổ Cái.Phần Nhật ký: bao gồm những cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu”, cột "Ngày, tháng” của triệu chứng tự, cột “Diễn giải" ngôn từ nhiệm vụ cùng cột "Số tiền phạt sinh". Phần Nhật ký dùng để làm phản ảnh các nhiệm vụ tài chính tạo ra theo trình từ thời hạn. Phần Sổ Cái: Có những cột, từng thông tin tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột nhiều hay ít dựa vào vào con số các tài khoản áp dụng ngơi nghỉ đơn vị kế toán thù. Phần Sổ Cái dùng để phản ánh các nhiệm vụ kinh tế tài chính gây ra theo ngôn từ kinh tế tài chính (Theo tài khoản kế toán).

+ Pmùi hương pháp ghi sổ:

- Ghi chxay mặt hàng ngày:

Mỗi ngày, mỗi khi nhận thấy triệu chứng trường đoản cú kế tân oán, bạn giữ lại Nhật cam kết - Sổ Cái phải chất vấn đặc điểm pháp lý của triệu chứng từ bỏ. Cnạp năng lượng cứ vào ngôn từ nhiệm vụ ghi trên giấy để xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi Có. Đối với các chứng từ kế toán thù thuộc nhiều loại, kế toán thù lập “Bảng tổng thích hợp bệnh từ kế tân oán thuộc loại”. Sau kia ghi các văn bản quan trọng của bệnh tự kế toán thù hoặc “Bảng tổng phù hợp hội chứng trường đoản cú kế tân oán thuộc loại” vào Nhật ký - Sổ Cái.

Mỗi triệu chứng từ bỏ kế toán hoặc “Bảng tổng thích hợp hội chứng từ bỏ kế tân oán cùng loại” được ghi vào Nhật ký - Sổ Cái bên trên một loại, mặt khác cả ở 2 phần: Phần Nhật ký với phần Sổ Cái. Trước hết ghi vào phần Nhật ký ngơi nghỉ những cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu" và cột "Ngày, tháng” của hội chứng trường đoản cú, cột "Diễn giải" ngôn từ nghiệp vụ kinh tế tạo ra và căn cứ vào số tiền ghi trên giấy để ghi vào cột “số tiền vạc sinh”. Sau đó ghi số tiền tài nghiệp vụ tài chính tạo ra vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của các tài khoản tương quan vào phần Sổ Cái, núm thể: - Cột F, G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng của nhiệm vụ khiếp tế; - Cột H: Ghi số trang bị từ cái của nhiệm vụ vào Nhật ký kết - Sổ Cái; - Từ cột 2 trlàm việc đi: Ghi số chi phí tạo nên của mỗi thông tin tài khoản theo quan hệ giới tính đối ứng đã được định khoản nghỉ ngơi các cột F,G. Cuối mon nên cộng số chi phí tạo nên ở chỗ nhật ký cùng số phát sinh nợ, số gây ra bao gồm, tính ra số dư và cùng luỹ kế số tạo ra từ trên đầu quý của từng tài khoản để gia công địa thế căn cứ lập Báo cáo tài chủ yếu.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và giảng dạy các khóa đào tạo kế toán thù thực hành và làm hình thức dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo với thực hiện bởi vì 100% các kế tân oán trưởng tự 13 năm mang lại hai mươi năm kinh nghiệm)