m�HR�K�?�I��ᴠᴠ��t�"e�E��ѕo�� ��ŐR1C�х�> IC��{LR�AQ+���}l���-Yᴠ1� ��>H��OR(�6�5EY�dŀ�I����l�&E;6�1��B����jW۩��V, ��e���>��U��,�B!|f��2�&��E��V0Ym0�X��-�{2��p�{?$���" /> m�HR�K�?�I��ᴠᴠ��t�"e�E��ѕo�� ��ŐR1C�х�> IC��{LR�AQ+���}l���-Yᴠ1� ��>H��OR(�6�5EY�dŀ�I����l�&E;6�1��B����jW۩��V, ��e���>��U��,�B!|f��2�&��E��V0Ym0�X��-�{2��p�{?$���" />

100 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG VỀ MỌI NGÀNH NGHỀ

~�>M�����əh���c832��V�w�D�>�����*U���XK �Ņ�"%�~�E�lc�Y�&6p}9H ܑ���~����>m�HR�K�?�I��vv��t�"e�E��so�� ��ŐR1C�x�> IC��LR�AQ+���l���-Yv1� ��>H��OR(�6�5EY�dŀ�I�

Bạn đang xem: 100 từ vựng tiếng anh thông dụng về mọi ngành nghề

���l�&E;6�1��B����jW۩��V.��e���>��U��,�B!|f��2�&��E��V0Ym0�X��-�2��p�?$���.��T�O�mL9�5/5G�=3�B�����p�n܍����j�����C>�/0��3��ĖD2�����f��-�����f�x�û�� T���k��&ѷ�B�n��8RR�R�H��q��뾺�.�o�5�u�"�P�"��0��E��ƥ���������m;���6�h3�Nmvo��i�;�H���V��ha�i�;h���2WsY"^B�$^�"� >l�^5Ws���&W������k����l�~�$^��m�BI��N�u)Ɵ��������b���>0����^ ����st0v>�g���"W�����x�j? W��W-�J�y�o�_Y��k�}�;�qp�V�}pe=�2�F����6҇�nY��Rd��%rѥJ��k!��!FF">��g�?�"�z�$j��&c�$�wqog�����#����n9�J&Os��K���ʛ-���b�
�qPG�|g��$�Xe˴��A!{WE�rE�E�Zh���0���&�) :��8�?�ym+�gP���F��X��ш�)#�e��+�k���5�!o�CM��FQD"��Კ���~������聃�3LTIc��8p��AOQ>����6�4�tqР1$u6��R�Z������~"N��!��F5�NuSgձ5R�T%m���<�)�M��

Xem thêm: " Kem Dưỡng Trắng Da Mặt Pond, Kem Duỡng Trắng Da Pond'S Thái Lan Ngày Và Đêm

��0�! �h�Z��q�̯�Y��:E��ӑH �>:�A� �PJNB����)�A�t>��������Us�Rh�v.�p�KyO"#��a���3�q�u�Ok�0>z�����S��ej�фnl�s��O���w9l�!�6��់n9g�8�1��9>���1�L�"��.5͕�OS%�)�����E��33�Z� ����SX#D:�4�������ѱ��S�Sڋ���M
9^���Af�%b�ie��f�<�.݋$J��� T ��4>���11����H�TP$��aFm��>�.��v�5; ���Fݰ�QH�j��QsB�0��=p�l�0�,�6JY*z�̪Ȩ7oB��GX���� �>�!�9y9 �4��5S�#��q���8x�u���x����h�Y�(��Ҥh�����EWF�S���,���t��lL>��Լ�;h�J��q�6���� ��H�`N�J�x��>;ɡo�ڗ��u9>�*i�a��,OCk45լ�`���Z�P7{�R�N���>�Ъ9/0F�U�P�K�V���ס>�!� �ֺ+vX�ႀ���$s�)S�I>�lH"-�������b����|V8��t�G�+$ce� �t %c�$yF
�n�՜Y#�y�P�l�u���,5X��o��bf���AI�XsG�_�E�����~z��hF�,M^r�g��S�$aS�M��X%xtߛ�"�|���рЮ�L>CZ%��d��k�E�x�r�W�$E�n$5�n�M��c5Pm��u�P��03�!m�D�r2�>jmi�d�v�3�=���.H�q5Wi7b�uPL��ĞD����4��2����##-�.I�^���u�=�)�w03�K7��`2�=��EK�3seLjO�t�f�G|����a�ӊ�b)�DӐ�Yʽ5��u��,UU�)�ʴ4/=!�� Y�Yj�3���3-����/��F����Qӽ>f��:�&�P�o�F�������Ռ�v?:R��^?�J�~�8afE�㥂ck�ܐH�t��C`NSj`�Kkg���ᅒ�cb|�S�3�� ku�5�g����I"(�4���-��9�&�䘭lB�y�8����̆�tfb#=�:Š;�K/$���ʓ��Lf�d�ǁ��G�G�A���Cg�S�N���h�x �jG��U��4���u�3��L��&Vr8�G_��ɇ�pI�N%��^����0���v�%8��8���B���O�r�˿+�XhE�+���Z�I�wpw ,�!$�0�z�O{�u��b�`4��굳�F�ĸ��V#-~��`�eM���̨TskkTs�oX;O�Z�pe�����v ���2��