Giáo án lịch sử 6 kết nối tri thức, cánh diều, chân trời sáng tạo

      43
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giáo án lịch sử vẻ vang lớp 6 chuẩn chỉnh nhất | Giáo án lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với mục tiêu giúp những Thầy / Cô huấn luyện và giảng dạy môn lịch sử vẻ vang lớp 6 dễ dãi biên biên soạn Giáo án lịch sử hào hùng 6, losingravidos.com biên soạn Bộ Giáo án lịch sử vẻ vang 6 mới nhất bám cạnh bên ba cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo theo mẫu Giáo án môn định kỳ Sử chuẩn chỉnh của cỗ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án lịch sử hào hùng 6 này sẽ tiến hành Thầy/Cô tiếp nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.