Giải phẫu cây phế quản

      129
Phế quản chia thành phế quản chính phải và phế quản chính trái ở ngang đốt sống ngực 4. Phế quản chính phải thường to hơn, ngắn hơn, dốc hơn nên thường dị vật lọt vào phổi phải. Sự phân chia cây phế quản là cơ sở cho sự phân thùy phổi.- Phế quản chính phải gồm 10 phế quản phân thùy, chia 3 nhánh lớn là phế quản thùy trên, phế quản thùy giữa và phế quản thùy dưới; tương ứng với phổi phải có 3 thùy là thùy trên, thùy giữa, thùy dưới.+ Phế quản thùy trên lại tách thành 3 phế quản phân thùy: đỉnh (1), sau (2), và trước (3); ứng với 3 phân thùy cùng tên của thùy trên phổi phải.+ Phế quản thùy giữa chia 2 phế quản phân thùy: ngoài (4) và trong (5); ứng với phân thùy ngoài và phân thùy trong của thùy giữa phổi phải.+ Phế quản thùy dưới tách thành 5 phế quản phân thùy: đỉnh của thùy dưới (6), trong (7), trước (8), ngoài (9), sau (10); tương ứng với 5 phân thùy: trên, đáy trong, đáy trước, đáy ngoài, đáy sau của thùy dưới phổi phải.

Bạn đang xem: Giải phẫu cây phế quản


- Phế quản chính trái
cũng gồm 10 phế quản phân thùy, chia 2 nhánh lớn là phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới; ứng với phổi trái có 2 thùy: thùy trên và thùy dưới. + Phế quản thùy trên được tách thành 2 ngành là ngành trên (dẫn khí cho vùng đỉnh) và ngành dưới (dẫn khí cho vùng lưỡi). Ngành trên lại chia thành phế quản phân thùy đỉnh sau (1&2) và trước (3); còn ngành dưới chia thành phế quản phân thùy lưỡi trên (4) và lưỡi dưới (5). Các phế quản phân thùy này ứng với các phân thùy phổi cùng tên.+ Phế quản thùy dưới tách thành 5 phế quản phân thùy, cách chia và tên gọi giống với bên phải.

Cây phế quản khi chia đến phế quản phân thùy thì tiếp tục chia thành các phế quản hạ phân thùy lớn, các phế quản hạ phân thùy nhỏ, rồi tới các tiểu phế quản (khoảng thế hệ thứ 10). Thế hệ thứ 16 là tiểu phế quản tận cùng. Các thế hệ 17, 18, 19 là các tiểu phế quản hô hấp (từ thế hệ 17 trở đi, trên đường dẫn khí đã có các phế nang, thực hiện chức năng trao đổi khí). Thế hệ 20, 21, 22 là ống phế nang.

Xem thêm: Đầm Mặc Nhà Dễ Thương - Đầm Mặc Nhà Phối Hoa Dễ Thương

1. Giải phẫu Ngực - Bụng | TS. Phạm Đăng Diệu2. Sinh lý hô hấp: Liên quan giữa cấu trúc và chức năng phổi, http://diendanykhoa.com/showthread.php?t=6062
Huỳnh Ngọc Nguyên KhánhGroup 4 - YBK34

*
*
Trả Lời Với Trích Dẫn
Quick NavigationAnatomyTrở Lên TrênChức NăngDiễn ÐànĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀNNỘINGOẠITiết niệuPHỤ SẢNNHICHUYÊN KHOA LẺBASIC SCIENCESTÀI LIỆU THAM KHẢOCẬN LÂM SÀNGPHÁP VĂNANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
*
Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threadsYou may not post repliesYou may not post attachmentsYou may not edit your posts