Giải bài tập hóa nâng cao 12

      152
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa nâng cao 12

*

Giải bài xích tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm: Cây Dâu Tằm Và Những Tác Dụng Lá Dâu Tằm Có Tác Dụng Gì, Lã¡ Dã¢U TằM ChữA MấT Ngủ Khã´Ng

Hóa học tập lớp 12 nâng cao | Giải bài bác tập sgk Hóa 12 nâng cao hay tốt nhất | Giải Hóa lớp 12

Hóa học tập lớp 12 cải thiện | Giải bài tập sgk Hóa 12 cải thiện hay duy nhất | Giải Hóa lớp 12


Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 12 nâng cao, loạt bài bác giải bài tập chất hóa học lớp 12 nâng cấp biên soạn bám sát đít nội dung sách giáo khoa chất hóa học 12 nâng cao.

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbonhiđrat

Chương 3: Amin - Amino Axit - Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại

Chương 6: kim loại kiềm - sắt kẽm kim loại kiềm thổ - Nhôm

Chương 7: Crom - fe - Đồng

Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô cơ. Chuẩn chỉnh độ dung dịch

Chương 9: Hóa học với vấn đề cải tiến và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

31 videos những dạng bài xích tập chất hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên losingravidos.com)

41 bài bác giảng chất hóa học 12 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên losingravidos.com)

Tham khảo tài liệu học tốt môn hóa học lớp 12 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube losingravidos.com

Ngân sản phẩm trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT non sông tại khoahoc.losingravidos.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, losingravidos.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp các clip dạy học từ những giáo viên tốt nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.losingravidos.com