Điểm chuẩn ngoại thương 2018

      70
Please RateVote 1Vote 2Vote 3Vote 4Vote 5 

- Căn cứ Thông báo số 446 /TB-ĐHNT-QLĐT ngày 05 tháng 08 năm 2018 về việc điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của Nhà trường;

 

- Căn cứ nguyện vọng đăng ký Ngành/Chuyên ngành của các tân sinh viên hệ đại học chính quy khoá 57 (niên khoá 2018-2022);

- Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - Trường Đại học Ngoại thương ngày 22 tháng 08 năm 2018 về mức điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo đại học chính quy khoá 57;

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành - hệ đại học chính quy năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Nguyên tắc xét tuyển

- Sinh viên trúng tuyển vào Mã xét tuyển nào được đăng ký vào Ngành/ Chuyên ngành tương ứng với Mã xét tuyển đó;

- Sinh viên được đăng ký tất cả các Ngành/Chuyên ngành thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển;

- Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng cao hơn sẽ không được xét trúng tuyển ở các nguyện vọng khác thấp hơn;

- Sinh viên không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký sau thời hạn đăng ký;

- Sinh viên không đăng ký Ngành/Chuyên ngành sẽ được nhà trường xếp vào học các Ngành/ Chuyên ngành thuộc Mã xét tuyển đã trúng tuyển còn chỉ tiêu;

Điểm trúng tuyển (theo bảng chi tiết đính kèm):

Điểm trúng tuyển vào chuyên ngành được xác định theo từng Tổ hợp môn xét tuyển, bao gồm điểm thi thực tế trong kỳ thi THPTQG 2018 và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng, giải quốc gia, quốc tế (nếu có) của sinh viên.