Đề kiểm tra tiểu học

      23

Nhằm góp học sinh ôn tập kiến thức trong thời hạn tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh lây lan Covid-19. Tổ trình độ chuyên môn khối 1- ngôi trường tiểu học Nguyễn Du soạn các nội dung dặn dò cho các em học viên ở nhà ôn tập (từ ngày 20/4 mang lại 24/4) môn Toán cùng Tiếng ...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiểu học


Nhằm giúp học sinh tiếp tục ôn tập kỹ năng và kiến thức trong thời hạn tạm nghỉ học phòng chống bệnh dịch lây lan Covid-19. Tổ trình độ khối 5- ngôi trường tiểu học Nguyễn Du tiếp tục soạn những nội dung ôn tập kiến thức ĐỀ SỐ 4 (từ ngày 21/4 đến 27/4) môn Toán cùng Tiếng ...
Nhằm giúp học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức và kỹ năng trong thời gian tạm nghỉ học tập phòng chống dịch bệnh lây lan Covid-19. Tổ chuyên môn khối 4 - trường tiểu học Nguyễn Du tiếp tục soạn các nội dung ôn tập kỹ năng và kiến thức ĐỀ SỐ 5 (từ ngày 20/4 đến 27/4) môn Toán cùng Tiếng ...
Nhằm góp học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức trong thời hạn tạm nghỉ học tập phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chuyên môn khối 3- trường tiểu học Nguyễn Du tiếp tục soạn các nội dung ôn tập kiến thức và kỹ năng ĐỀ SỐ 3 (từ ngày 20/4 cho 27/4) môn Toán và Tiếng ...
Nhằm góp học sinh tiếp tục ôn tập kỹ năng và kiến thức trong thời gian tạm nghỉ học tập phòng chống bệnh dịch lây lan Covid-19. Tổ giờ đồng hồ Anh - trường tiểu học Nguyễn Du tiếp tục soạn các nội dung ôn tập kỹ năng và kiến thức môn tiếng Anh lớp 3,4,5 - Đề số 2. Quý PHHS vui lòng tải ...

Xem thêm: Bộ Tắm Trắng Bạch Ngọc Liên 2In1 (Chỉ Có Tắm, Tắm Trắng Body Bạch Ngọc Liên 2In1 (Chỉ Có Tắm


Nhằm giúp học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức và kỹ năng trong thời hạn tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh lây lan Covid-19. Tổ chuyên môn khối 4 - ngôi trường tiểu học Nguyễn Du tiếp tục soạn những nội dung ôn tập kiến thức ĐỀ SỐ 4 (từ ngày 13/4 đến 20/4) môn Toán và Tiếng ...
Nhằm giúp học sinh tiếp tục ôn tập kỹ năng và kiến thức trong thời gian tạm nghỉ học phòng chống bệnh dịch lây lan Covid-19. Tổ chuyên môn khối 5 - ngôi trường tiểu học tập Nguyễn Du tiếp tục soạn những nội dung ôn tập kiến thức và kỹ năng ĐỀ SỐ 3 (từ ngày 13/4 mang đến 20/4) môn Toán với Tiếng ...
Nhằm góp học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức trong thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh lây lan Covid-19. Tổ trình độ khối 3 - ngôi trường tiểu học tập Nguyễn Du tiếp tục soạn những nội dung ôn tập kỹ năng và kiến thức ĐỀ SỐ 2 (từ ngày 13/4 đến 20/4) môn Toán cùng Tiếng ...
Nhằm góp học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức trong thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chuyên môn khối 4 - trường tiểu học tập Nguyễn Du tiếp tục soạn các nội dung ôn tập kiến thức ĐỀ SỐ 3 (từ ngày 06/4 mang đến 10/4) môn Toán và Tiếng ...
Nhằm giúp học sinh tiếp tục ôn tập kỹ năng và kiến thức trong thời hạn tạm nghỉ học tập phòng chống dịch bệnh lây lan Covid-19. Quý PHHS vui lòng tải bài bác tập (file đính kèm) về cho học viên làm bài xích ôn tập kỹ năng và kiến thức ĐỀ SỐ 1 (từ ngày 04/4 đến 11/4) môn Toán cùng Tiếng Việt.
--- Chọn link --- Bộ giáo dục và Đào tạoUBND tỉnh giấc Vĩnh LongSở giáo dục và đào tạo và Đào tạoPhòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành TPVL