Top 40 đề thi toán lớp 1 năm 2021

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ bé nhất là:

A.

Bạn đang xem: Top 40 đề thi toán lớp 1 năm 2021

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Ngày 29/09: Các Tổng Lãnh Thiên Thần (Ga 1,47, Các Thiên Thần Của Thiên Chúa (29

Thiết bị bảy, nhà nhật

B. Sản phẩm công nghệ hai, vật dụng ba, trang bị tư

C. Trang bị hai, thứ ba, đồ vật tư, thứ năm

D. Vật dụng hai, sản phẩm ba, sản phẩm tư, thiết bị năm, sản phẩm công nghệ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam có 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi bên trên cây bưởi nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99