Cảm âm cô hàng xóm

      27

Cảm Âm Cô láng giềng | Lê Minh bằng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn chỉnh Nhất

Cảm Âm Cô sản phẩm Xóm

Vùng nước ngoài ô, tôi có tòa nhà tranh

re sol la RE / ngươi SOL ngươi RE vị RE

Tuy nhỏ nhắn nhưng thiệt xinh

MI SOL ngươi RE vì RE

Tháng ngày sống riêng biệt một mình

RE RE la / RE si mê la sol

Nhà ở mặt em sống trong nhiều sang

re re fa sol / la RE la sol fa sol

Quen gấm nhung đài trang

la RE la sol fa la

Đi về xe pháo đón đưa

RE la RE RE FA MI

Đêm tối dưới ánh trăng vàng

FA SOL SOL FA SOL / LA SOL FA RE

Tôi cùng với cây đàn lặng lẽ thở than

RE FA RE bởi sol / sol fa fa sol la

Và cô đàn bà bên xóm

la RE la RE

Mỗi dịp lên đèn, thanh lịch nhà có tác dụng quen

MI mi SOL mày RE vì / RE la sol la RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cô sản phẩm Xóm

Tôi ca không giỏi tôi đàn nghe cũng dở

LA LA LA LA / SOL FA SOL LA RE

Nhưng nữ khen những và thiệt nhiều

MI RE vày RE la la sol la

Làm tôi thấy trong tim tư xôn xao

la RE FA la sol sol fa sol

Như lời chăm lo mặng nồng

sol fa sol la re

Của lứa đôi yêu nhau

sol ls mày SOL mày RE ngươi

Hai năm trôi qua, tuy nhiên tình không đủ can đảm ngỏ

LA LA LA LA / SOL FA SOL LA bởi vì RE

Tôi hại thân mình là bong bóng bèo

MI RE vì RE la la sol la

Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau

Sol la la RE RE FA la sol sol fa sol

Tôi hại ngan trái làm mộng đời

sol fa sol la

Chua xót thương đau

re sol LA mi SOL mi RE RE

Lời 2: Cảm Âm Cô sản phẩm Xóm

Rồi một hôm tôi bước đi thật xa

re sol la RE / mày SOL mày RE do RE

Tôi vắt quên bạn ta

MI SOL mày RE vì RE

Những hình bóng trong xa mờ

RE RE la / RE đắm đuối la sol

Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên

re re fa sol / la do la sol fa sol

Chia biện pháp đôi tình duyên

la vì chưng la sol fa la

Nên người xưa vẫn quên

RE la RE FA MI

Hôm nay đón cánh thiệp hồng

SOL SOL FA SOL LA SOL FA RE

Em cung cấp thông tin rằng lấy ông xã giàu sang

RE FA RE bởi vì sol / la fa fa sol la

Đời em nhiều may mắn

la RE la RE mi

Có lưu giữ anh nhạc sĩ nghèo này không?

MI SOL ngươi RE vì RE la sol la RE