Các Loài Hoa Bằng Tiếng Anh

Những bông hoa luôn luôn là 1 phần đặc biệt của cuộc sống, tô điểm thêm vào cho cuộc đời. Vậy chúng ta đã biết phần đông từ vựng tiếng Anh công ty đề các loài hoa chưa? hãy xem thêm ngay bài viết dưới phía trên của TOPICA Native: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ thể loài hoa.

Bạn đang xem: Các loài hoa bằng tiếng anh

Download Now: 4000 từ bỏ vựng phổ cập nhất

1. Số đông từ vựng giờ Anh về loại hoa buộc phải biết

Từ vựng tiếng Anh về các thành phần cây hoa

– flower /flaʊər/ : bông hoa

– leaf /liːf/ : lá

– root /ruːt/ : rễ

– stem /stem/ : thân hoa

– sepals /’sɛpəl/ : đài hoa

– stamen /’steɪmən/ : nhị hoa

– pistil /’pɪstɪl/ : nhụy hoa

– petals /’pɛtəl/ : cánh hoa

– anthers /’ænθər/ : bao phấn

– pollen /’pɑlən/ : phấn hoa

– pollination /,pɑlə’neɪʃən/ : thụ phấn

– embryo /’ɛmbri,oʊ/ : phôi thai

– spore /spoʊr/ : bào tử

Tên các loài hoa thân thuộc trong giờ đồng hồ Anh

– daisy /ˈdeɪzi/ : hoa cúc

– rose /rəʊz/ : hoa hồng

– narcissus /nɑːrˈsɪsəs/ : hoa thuỷ tiên

– orchid /ˈɔːkɪd/ : hoa phong lan

– tulip /ˈtjuːlɪp/ : hoa tu-lip

– sunflower /ˈsʌnflaʊər/ : hoa phía dương

– cyclamen /ˈsaɪkləmən/ : hoa anh thảo

– carnation /kɑːˈneɪʃən/ : hoa cẩm chướng

– poppy /ˈpɒpi/ : hoa anh túc

– pansy /ˈpænzi/ : hoa păng-xê

– violet /ˈvaɪələt/ : hoa vi-ô-lét

– mimosa /mɪˈmoʊsə/ : hoa xấu hổ; hoa trinh nữ


*

Hoa xấu hổ, hoa trinh bạn nữ (mimosa)


– lily /ˈlɪli/ : hoa huệ tây; hoa loa kèn

– gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/ : hoa lay-ơn

– forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/ : hoa lưu giữ ly

– bougainvillea /ˌbuːɡənˈvɪliə/ : hoa giấy

– cactus flower /ˈkæktəs ˈflaʊər/ : hoa xương rồng

– camellia /kəˈmiːliə /: hoa trà

– chrysanthemum /krɪˈsænθəməm/: cúc đại đóa

– cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà

– daffodil /ˈdæfədɪl/ : hoa thủy tiên vàng

– dahlia /ˈdæliə/ : hoa thược dược

– flamboyant /flæmˈbɔɪənt/ : hoa phượng

– frangipani /ˌfrændʒiˈpæni/ : hoa sứ

– gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə /: hoa đồng tiền

– hibiscus /hɪˈbɪskəs/ : hoa dâm bụt

– jasmine /ˈdʒæzmɪn/ : hoa nhài

– oải hương /ˈlævəndər/: hoa oải hương

– lilac /ˈlaɪlək/: hoa tử đinh hương

– lotus /ˈloʊtəs/ : hoa sen

– magnolia /mæɡˈnoʊliə/ : hoa mộc lan

– marigold /ˈmæriɡoʊld/ : hoa vạn thọ

– tuberose /ˈtjuːbərəʊz/ : hoa huệ

– apricot blossom /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/ : hoa mai

– cherry blossom /ˈtʃeri ˈblɑːsəm/ : hoa đào

– dandelion /ˈdændɪlaɪən/ : hoa người yêu công anh

– moss rose /mɔːs roʊz/ : hoa mười giờ

– hydrangea /haɪˈdreɪndʒə/ : cẩm tú cầu


*

Từ vựng tiếng Anh chủ đề những loài hoa có nhiều điều thú vị 


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về phân loại hoa

– fresh /freʃ/ : tươi

– withered /ˈwɪð.əd/ : khô héo

– dried flower /draɪd/ : hoa khô

– wildflowers /’waɪld,flaʊɝr/ : hoa dại

– cut flower /kət/ : hoa giảm ra nhằm bán

– cut flowers in vase /veɪs/ : hoa được gặm trong lọ

– flowers in pot or planter /pɑt/ , /’plæntər/ : cây hoa vào chậu

– flower boxes /bɑks/ : hoa tô điểm trong hộp

– flower garden /’ɡɑrdən/ , Flower bed /bɛd/ : hoa trồng trên các mảnh đất, bể cây.

– Birthday flower /’bɜrθ,deɪ/ : hoa khuyến mãi sinh nhật

– Housewarming flower /’haʊs,wɔrmɪŋ/ : hoa mừng tiệc tân gia

– Graduation flower /,grædʒu’eɪʃən/ : hoa mừng lễ tốt nghiệp

Từ vựng giờ Anh diễn tả vẻ đẹp nhất hoa

– Abloom /ə’blum/ : nở rộ

– Abundant /ə’bəndənt/ : phong phú

– Amazing /ə’meɪzɪŋ/ : ngạc nhiên

– Aromatic /,ærə’mætɪk/ : thơm

– Artful /’ɑrtfəl/ : khóe léo

– Artistic /ɑr’tɪstɪk/ : nằm trong về nghệ thuật

– Beautiful /’bjutəfəl/ : xinh đẹp

– Blooming /’blumɪŋ/ : nở

– Bright /braɪt/ : tươi sáng

– Captivating /’kæptɪ,veɪtɪŋ/ : quyến rũ

– Charming /’ʧɑrmɪŋ/ : duyên dáng

– Dazzling /’dæzʌlɪŋ/ : chói sáng

– Elegant /’ɛləɡənt/ : thanh lịch

– Idyllic /aɪ’dɪlɪk/ : bình dị

– Unforgettable /,ənfər’ɡɛtəbəl/ : tất yêu nào quên

– Wonderful /’wəndərfəl/ : hay vời

Từ vựng tiếng Anh biểu đạt mùi hương hoa

– aroma /ə’roʊmə/ : mùi hương thơm (nồng nhưng dễ chịu)

– comforting /’kʌmfɝrtɪŋ/ : dễ chịu

– delicate /’dɛləkɪt/ : dịu nhàng

– evocative /ɪ’vɑkətɪv/ : mùi hương gợi nhớ

– heady /’hɛdi/ : thơm nồng

– intoxicating /ɪn’tɑksə,keɪtɪŋ/ : say

– laden /’leɪdən/ : thơm nồng, xông lên

– reek /rik/ : bốc lên

– sweet /swit/ : ngọt ngào


*

Hãy cùng đưa ra chú với học tập để vận dụng những trường đoản cú vựng tiếng Anh bên trên vào thực tiễn nhé!


2. Hầu hết mẫu câu giờ đồng hồ Anh tiếp xúc chủ đề những loài hoa

– Look ! Here’s a flower shop.I’m going lớn order some flowers.

Xem thêm: Các Loại Kim Chi Của Hàn Quốc : Tìm Hiểu 10 Loại Kim Chi Và Cách Làm

(Nhìn kìa!Có một cửa hàng hoa.Tôi đang đặt thiết lập mộ vài bông hoa.)

– I want lớn buy a bunch of flower

(Tôi mong mua một bó hoa)

– I want lớn order a pot of flowers

(Tôi muốn đặt một chậu hoa)

– I must send some flowers lớn my teacher on teacher’s day.

(Tôi buộc phải gởi hoa đến tặng kèm thầy tôi nhân dịp nhà giáo)

– You have some very fresh rose. Are they fresh cut?

(Bạn có rất nhiều hoa hồng tươi đó. Có phải chúng new được giảm không?)

– Yes, so they won’t fade too soon

(Vâng, buộc phải chúng sẽ không héo cấp tốc đâu.)

– Make me a fine bouquet of dozen.

(Cho tôi một bó khoảng 12 bông hoa)

– Have them sent to lớn this address

(Làm ơn gởi hoa đến địa chỉ cửa hàng này)

– If you keep changing the water of the vase at regular intervals they will last for several days

(Nếu các bạn thay nước đông đảo đặn thì hoa rất có thể tươi được không ít ngày hơn đấy)

– How often should change the water?

(Nên nuốm nước sau bao lâu?)

– At least one a day

(Ít độc nhất vô nhị một ngày một lần nhé)

– How long will it take before the buds blossom out into flowers?

(Bao thọ thì nụ hoa bắt đầu nở hoa vậy bạn?)

– I would say in a couple of days,or even sooner,depending on the temperature

(Có thể là vài hôm hoặc cũng hoàn toàn có thể sớm hơn, tùy vào sức nóng độ)

– I’ll take a few of roses if you can also furnish a few ferns lớn go with them

(Tôi sẽ cài một không nhiều hoa hồng nếu như khách hàng cho thêm và cành dương xỉ đấy)

– Certainly.I’ll also wrap them up in cello phane và tie the bundle up nicely with a pink ribbon

(Được chứ, tôi còn gói bởi giấy nhẵn kính và cột ruy băng màu hồng thật đẹp nữa đấy)

Trên đó là những từ bỏ vựng giờ Anh về công ty đề những loài hoa cũng giống như các mẫu mã câu tiếp xúc ứng dụng, hi vọng bạn sẽ ghi chú cùng học tập thật tốt. Ko kể ra, còn rất nhiều chủ đề thú vị và có lợi khác vẫn đợi bạn khám phá, xem thêm ngay chuỗi tự vựng giờ Anh theo chủ đề tại đây.