Biểu Tượng Cảm Xúc Tình Yêu

EmojiVăn bản thuần túyNghĩa là gìCopy / Paste
*
Trái tim buồn phiềnSao chép
*