Biển báo giao thông

      84

việc nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển lớn báo sẽ giúp người tham gia giao thông chấp hành đúng luật, đào bới bảo vệ an ninh bản thân và bạn khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 team biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 nhóm biển báo không giống là: nhóm biển báo trên cao tốc cùng nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Biển báo giao thông

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm mà lại người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo những loại biển báo cấm, đây được coi là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền ngoài màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiềuDừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong màu trắng.Biển Cấm dừng cùng đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe cộ ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên phía trong màu đỏ và trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

Biển báo cấm có tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 vào hệ thống những loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cộ cơ giới rẽ phải, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe thứ P.104

Biển báo Cấm xe máy: Cấm những loại xe đồ vật đi vào (ngoại trừ xe đồ vật được ưu tiên theo quy định). Biển không áp dụng với người dắt xe pháo máy.

*

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe thiết bị P.105

Biển báo Cấm xe ô tô và xe pháo máy: Cấm các loại xe cơ giới cùng xe sản phẩm công nghệ đi vào, ngoại trừ xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106

Biển báo Cấm xe cộ tải: Cấm xe pháo tải, xe trang bị kéo, những xe vật dụng chuyên cần sử dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe tải P.106b: Cấm xe cộ tải bao gồm khối lượng siêng chở lớn hơn giá bán trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106c: Cấm xe tải chở sản phẩm nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe cộ khách và xe tải: Cấm các loại xe ô tô chở khách, xe cộ tải, xe thứ kéo, xe máy kiến thiết chuyên dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Không cấm xe cộ buýt. Vào trường hợp cấm xe khách hàng theo số chỗ ngồi sẽ bao gồm biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe taxi theo giờ sẽ bao gồm biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – lắp thêm kéo – xe đồ vật kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe cộ sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm thứ kéo P.109

Biển báo Cấm đồ vật kéo: Cấm các loại vật dụng kéo, vật dụng kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

Xem thêm: Tranh Tứ Quý Gỗ Mít - Tranh Tứ Quý Đục Tay Bằng Gỗ Mít

*

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110

Biển báo Cấm xe cộ đạp: Cấm xe pháo đạp đi vào. Không áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Không áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp thô.

Biển báo Cấm xe máy P.111

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm những loại xe pháo máy, xe pháo gắn vật dụng đi vào. Ko áp dụng cấm người đi xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh bao gồm động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh tất cả gắn động cơ như xe xích lô, xe cộ lam, xe cộ lôi máy…

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh ko gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vào. Không áp dụng cấm xe cộ nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe súc vật kéo: Cấm xe cộ sử dụng súc vật kéo giỏi chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe cộ P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) tất cả tải trọng toàn bộ xe vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe cộ P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) bao gồm tải trọng toàn bộ xe phân bổ bên trên một trục xe vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe pháo P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) tất cả chiều cao vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm chiều ngang vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều dài xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) tất cả chiều lâu năm vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, sản phẩm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe ô tô, thứ kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm các loại xe cơ giới kéo mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc gồm chiều nhiều năm vượt thừa trị số ghi bên trên biển (kể cả xe pháo ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhì xe: các xe xe hơi phải di chuyển phương pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe pháo cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm quay đầu xe.

*

Biển báo Cấm quay đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm tảo đầu xe: Cấm các loại xe cù đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi quay đầu P.124b: Cấm xe ô tô quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm rẽ cùng quay đầu xe P.124c/d: Cấm những loại xe cộ rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe xe hơi rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe cộ cơ giới vượt nhau (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy.