Báo cáo cuộc gọi rác

      58

*
Mục lục bài xích viết

Hướng dẫn đề đạt tin nhắn, cuộc call rác và đk không thừa nhận quảng cáo (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông bốn 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn người tiêu dùng phản ánh, hỗ trợ bằng hội chứng tin nhắn, thư điện tử, cuộc call rác cùng đăng ký, hủy đk Danh sách không quảng cáo như sau:

1. Hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung ứng các minh chứng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư năng lượng điện tử rác:

Đối với lời nhắn rác:Phản ánh qua lời nhắn tới tổng đài 5656 theo cú pháp: S hoặc S (nguồn vạc tán)(Nội dung tin nhắn rác) gởi 5656.Phản ánh theo phía dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.Đối với cuộc gọi rác:Phản ánh qua lời nhắn tới tổng đài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gởi 5656.Phản ánh theo hướng dẫn trên website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.Đối cùng với thư năng lượng điện tử rác:Phản ánh thông qua việc nối tiếp thư năng lượng điện tử rác rến tới địa chỉ thư năng lượng điện tử: chongthurac
vneert.vn;Phản ánh theo phía dẫn trên website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Bạn đang xem: Báo cáo cuộc gọi rác

2. Hướng dẫn người tiêu dùng đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách ko quảng cáo như sau:

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 91/2020/NĐ-CP : danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hòa hợp số smartphone mà người có quyền thực hiện số smartphone đó đã đăng ký không chấp nhận ngẫu nhiên tin nhắn đăng ký quảng cáo, lời nhắn quảng cáo, cuộc hotline quảng cáo nào

Đăng cam kết hoặc hủy đk Danh sách không quảng cáo được tiến hành thông qua 1 trong các bề ngoài sau:Đăng ký hoặc bỏ qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656);Đăng ký hoặc bỏ qua trang web (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.Nội dung đk hoặc hủy đăng ký.

- Đăng ký kết hoặc hủy đăng ký Danh sách không sở hữu và nhận tin nhắn quảng cáo.

Cú pháp đăng ký: DK DNC S nhờ cất hộ 5656;Cú pháp hủy: HUY DNC S gởi 5656.

- Đăng ký kết hoặc hủy đăng ký Danh sách không sở hữu và nhận cuộc điện thoại tư vấn quảng cáo.

Xem thêm: Khi Chó Ăn Phải Bả Bao Lâu Thì Chết, Chó Ăn Phải Bả Bao Lâu Thì Chết

Cú pháp đăng ký: DK DNC V giữ hộ 5656;Cú pháp hủy: HUY DNC V gởi 5656.

- Đăng cam kết hoặc hủy đk Danh sách không nhận tin nhắn với cuộc điện thoại tư vấn quảng cáo.

Cú pháp đăng ký: DK DNC gởi 5656;Cú pháp hủy: HUY DNC giữ hộ 5656.

3. Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách ko quảng cáo qua trang web hoặc qua ứng dụng phải được đảm bảo qua số điện thoại đã triển khai đăng cam kết hoặc bỏ đăng ký.

Lý Hải


*
*
4,798


thông bốn chặn tin rác năng lượng điện thoại, chặn tin nhắn rác, thư rác, cuộc điện thoại tư vấn rác,