Bảng Cộng Trừ Trong Phạm Vi Từ 1 Đến 100

Dạng 1: Đọc, viết, đếm, phân tích cấu tạo số và so sánh các số vào phạm vi $f100$

*

Các số tất cả hai chữ số bao hàm chữ số hàng chục được viết trước rồi mang đến chữ số hàng đối kháng vị.

Bạn đang xem: Bảng cộng trừ trong phạm vi từ 1 đến 100

- Đọc: Với các số có hàng chục khác (1) thì em phát âm số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi hiểu số hàng 1-1 vị.

- Viết: phụ thuộc vào cách đọc, ghép theo trang bị tự chữ số hàng trăm rồi mang lại chữ số hàng đơn vị để viết được số.


- Phân tích kết cấu số: Số bao gồm hai chữ số bao gồm số chục là số đứng nghỉ ngơi phía trước và đơn vị chức năng là số nằm tại phía sau.

- so sánh số có hai chữ số: So sánh các chữ số hàng trăm rồi đối chiếu tiếp các chữ số hàng 1-1 vị.

Dạng 2: thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi $f100$

- Đặt tính trực tiếp cột, hàng chục thẳng sản phẩm chục, hàng đơn vị thẳng hàng đối chọi vị.

Xem thêm: Xem Phim Hắc Quản Gia Tập 1 ), Xem Black Butler: Hắc Quản Gia Phần 1

- triển khai phép tính theo sản phẩm tự từ nên sang trái.

Dạng 3: Giải những bài toán tất cả lời văn

- Đọc với phân tích đề để xác định các số sẽ biết, yêu ước của đề bài.

- Với những bài toán yêu cầu tìm tất cả hoặc “cả hai” thì ta hay được dùng phép tính cộng. Ngược lại, với việc yêu mong tìm giá trị “còn lại” thì em thường thực hiện phép tính trừ để tìm lời giải.

- trình bày bài rõ ràng: Câu lời giải, phép tính cùng đáp số.

- đánh giá lại lời giải và hiệu quả vừa tìm được.


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài 1: những hơn, ít hơn.
bài xích 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài bác 3: những số 1, 2, 3
bài bác 4: những số 1, 2, 3, 4, 5.
bài 5: bé nhỏ hơn. Lớn hơn. Bằng. Vết ; =
bài xích 6: Số 6
bài 7: Số 7
bài 8: Số 8
bài xích 9: số 9
bài 10: Số 0
bài bác 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10
bài bác 1: Phép cùng trong phạm vi 3
bài 2: Phép cùng trong phạm vi 4
bài 3: Phép cùng trong phạm vi 5
bài 4: Số 0 vào phép cộng
bài bác 5: Phép trừ trong phạm vi 3
bài bác 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài xích 7: Phép trừ trong phạm vi 5
bài bác 8: Số 0 vào phép trừ
bài bác 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ các số vào phạm vi 6
bài xích 11: Phép cùng trong phạm vi 7
bài xích 12: Phép trừ trong phạm vi 7
bài bác 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài xích 14: Phép trừ trong phạm vi 8
bài bác 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài bác 16: Phép trừ trong phạm vi 9
bài bác 17: Phép cùng trong phạm vi 10
bài xích 18: Phép trừ vào phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cộng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ trong PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài bác 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài xích 2: Độ dài đoạn trực tiếp - thực hành đo độ dài đoạn trực tiếp
bài 3: Một chục. Tia số
bài bác 4: Mười một, mười hai
bài xích 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài xích 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài bác 7: nhị mươi. Nhị chục
bài bác 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài xích 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài 11: việc có lời văn. Giải vấn đề có lời văn
bài xích 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
bài 13: những số tròn chục
bài 14: Cộng các số tròn chục
bài bác 15: Trừ những số tròn chục
bài 16: Điểm sinh sống trong, điểm ở ngoài của một hình.
bài 17: những số có hai chữ số
bài bác 18: So sánh các số bao gồm hai chữ số
bài bác 19: Bảng các số từ 1 đến 100
bài 20: Giải toán có lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài xích 2: Phép trừ vào phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
bài bác 3: các ngày vào tuần lễ
bài bác 4: Công, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100
bài bác 5: Đồng hồ. Thời gian
bài bác 6: Ôn tập: những số mang lại 10
bài xích 7: Ôn tập: các số mang lại 100
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.