Bài tập kế toán nhà hàng khách sạn

      125

Kế toán nhà hàng quán ăn – khách sạn được hạch toán theo 2 cách thịnh hành là phương pháp kiểm kê thời hạn và cách thức kiểm kê thường xuyên xuyên. Việc lựa chọn cách thức kế toán tồn kho vận dụng tại công ty lớn phải địa thế căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, sản phẩm hoá. Cùng yêu cầu thống trị để tất cả sự vận dụng thích hợp và yêu cầu được thực hiện đồng điệu trong niên độ kế toán. Trong bài viết này, kế toán tài chính Việt Hưng hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán kế toán nhà hàng quán ăn – khách sạn theo phương pháp kiểm kê định kỳ.Bạn đang xem: bài xích tập kế toán quán ăn khách sạn


*

Khi kế toán vận dụng hạch toán theo phương thức kiểm kê chu trình thì:

Không theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục;Chỉ đề đạt hàng tồn đầu kỳ và cuối kỳ, không phản chiếu hàng xuất trong kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán nhà hàng khách sạn

Trị giá chỉ vật tư xuất kho = Trị giá bán vật tư tồn đầu kỳ + Tổng giá bán vật tứ mua vào vào kỳ – Trị giá chỉ vật tứ tồn cuối kỳ

NỘI DUNG CHÍNH

Hạch toán kế toán quán ăn – hotel theo phương thức kiểm kê định kỳ

Hạch toán kế toán nhà hàng – hotel theo cách thức kiểm kê định kỳ

Khóa học thực hành thực tế kế toán nhà hàng khách sạn

Khóa học thực hành thực tế kế toán tổng phù hợp trong khách sạn

Hạch toán kế toán quán ăn – khách sạn theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên

Hạch toán 611

Kết chuyển trị giá NVL, CCDC tồn kho vào đầu kỳ kế toán (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước). Ghi:

Nợ TK 611 – cài đặt hàng (6111 – mua NVL)

Có TK 152 – NVL

Có TK 153 – CCDC

Khi cài đặt NVL, CCDC, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Thì giá gốc NVL, CCDC thiết lập vào được phản ánh vào TK 611 ko có thuế GTGT. Ghi:

Nợ TK 611 – cài hàng (giá cài chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (3311).

Xem thêm: Danh Mục Thiết Bị Dạy Học Tối Thiểu Lớp 1, Cách Sử Dụng Có Hiệu Quả Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1

Trị giá thực tế NVL, CCDC xuất sử dụng mang lại sản xuất, sale trong kỳ. Ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…

Có TK 611 – tải hàng (6111)

Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế. Kế toán phải xác định trị giá thực tế NVL tồn kho vào cuối kỳ kế toán và trị giá thực tế NVL, CCDC xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.Kết chuyển trị giá thực tế NVL, CCDC tồn kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê), ghi:

Nợ TK 152 – NVL

Nợ TK 153 – CCDC

Có TK 611 – sở hữu hàng (6111)


*

Khách sạn Mal

Hạch toán 631

Kết chuyển đưa ra phí sản xuất, gớm doanh, đưa ra phí dịch vụ dở dang đầu kỳ kế toán vào mặt Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Có TK 154 – bỏ ra phí sản xuất, marketing dở dang

Kết chuyển bỏ ra phí NVL trực tiếp vào TK giá thành sản xuất vào thời điểm cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần quá trên nấc bình thường

Có TK 621 – chi phí NVL trực tiếp

Kết chuyển đưa ra phí nhân lực trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất vào vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – phần vượt trên nút bình thường

Có TK 622 – bỏ ra phí nhân lực trực tiếp.

Tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,…vào vào cuối kỳ kế toán. Ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất tầm thường cố định không được phân bổ)

Có TK 627 – đưa ra phí sản xuất chung

Tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 154 – bỏ ra phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 631 – Giá thành sản xuất

Sử dụng dịch vụ chi tiêu và sử dụng (nội bộ) ghi:

Nợ TK 641, 642

Có TK 631

Kế toán viên áp dụng phương thức kiểm kê thời hạn ở số đông doanh nghiệp có không ít chủng một số loại vật tư, quý giá thấp cùng được xuất thường xuyên. Hy vọng bài viết bổ sung thêm kiến thức, tin tức hữu ích cho mình đọc.