Bài tập cân bằng hóa học hóa đại cương

      220

Bài tập Chương 6: cân đối hóa học với mức độ diễn ra các quá trình hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập cân bằng hóa học hóa đại cương

6.3: hấp thụ 8 mol SO2 với 4mol O2 vào vào một bình kín. Làm phản ứng đượctiến hành ở ánh sáng không đổi. Khi thăng bằng được cấu hình thiết lập có 80%lượng SO2 ban đầu tham gia làm phản ứng . Xác định áp suất của tất cả hổn hợp khícân bởi nếu áp suất thuở đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa)


*

Bài tập Chương 6:CÂN BẰNG HÓA HỌC & MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QÚA TRÌNH HÓA HỌC6.1: Viết biểu thức hằng số cân bằng của các cân bằng hóa học tập sau :(a) 2NOCl(k) ⇄ 2NO(k) + Cl2(k). (b) CO(k) + ½O2(k) ⇄ CO2(k).(c) 2CH3COOH(k) ⇄ (CH3COOH)2(k) (d) CO2(k) + C(r) ⇄ 2CO(k).(e) CaCl2.2H2O(r) ⇄ CaCl2(r) + 2H2O(k). (f) 2NO2(k) ⇄ N2O4(k).(g) (dd) ⇄ Hg (dd) + 4I (dd). 2- 2+ - (h) ½N2(k) + 3/2H2(k) ⇄ NH3(k).(i) 3Fe(r) + 4H2O(k) ⇄ Fe3O4(r) + 4H2(k). (j) NH4HS(r) ⇄ NH3(k)+H2S(k).(k) SnO2(r) + 2H2(k) ⇄ Sn(l) + 2H2O(k). (l) CaCO3(r) ⇄ Ca(r) + CO2(k).6.2: vào hệ cân bằng: A(k) + 2B(k) ⇄ D(k) có nồng độ cân bằng cácchất là: = 0,06M; = 0,12M; = 0,216M. Tính hằng số cân nặng bằngvà nồng độ thuở đầu của A và B giả dụ phản ứng khởi hành chỉ gồm A cùng B. (ĐS: KC = 250; 0 =0,276M; 0 = 0,552M.)6.3: hấp thụ 8 mol SO2 cùng 4mol O2 vào trong một bình kín. Bội nghịch ứng đượctiến hành ở ánh nắng mặt trời không đổi. Khi thăng bằng được thiết lập cấu hình có 80%lượng SO2 ban sơ tham gia phản ứng . Khẳng định áp suất của tất cả hổn hợp khícân bởi nếu áp suất lúc đầu là 300 kPa. (ĐS: 220 kPa)6.4: Ở một ánh sáng nhất định, phản nghịch ứng phân ly của hi sinh ra những đơnchất tương xứng có hằng số thăng bằng là 6,25× 10-2. Tính % HI phân ly ởnhiệt độ này. (ĐS:33,33%)6.5: cho phản ứng và những dữ kiện: C(graphit) + H2O(k) ⇄ CO(k) + H2(k) 0S 298 (J/mol.K) 5,7 188,7 197,5 130,5 0ΔH 298 tt (kJ/mol) 0 -241,8 -110,5 0Tính giá bán trị ánh nắng mặt trời của bội nghịch ứng tại kia hằng số cân đối bằng 1. XemΔH0 với ΔS0 không phụ thuộc vào nhiệt độ. (ĐS: T = 983 K)6.6: phản ứng sau được tiến hành trong bình bí mật ở nhiệt độ không đổi:CO(k) + Cl2(k) ⇄ COCl2(k). Các tác chất lúc đầu được lấy đúng đươnglượng. Khi cân đối được tùy chỉnh cấu hình còn lại 1/2 lượng teo ban đầu. Xácđịnh áp suất của các thành phần hỗn hợp khí cân đối nếu áp suất ban sơ là 100 kPa(= 750 mmHg ). (ĐS: 75 kPa)6.7: Ở một nhiệt độ tương thích cân bằng tiếp sau đây được cấu hình thiết lập trong bìnhkín : CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k) gồm hằng số thăng bằng là 1. A) xác minh % CO2 đã đưa thành teo ở nhiệt độ đã cho nếu lúc đầu có1 mol CO2 và 5 mol H2 pha trộn với nhau. B) xác định tỉ lệ thể tích trộn lẫn giữa CO2và H2 lúc đầu nếu lúc cânbằng tùy chỉnh có 90% lượng H2 thuở đầu tham gia phản nghịch ứng. (ĐS: (a): 83,33% ; (b): 9:1)6.8: Xét hệ cân bằng: N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ΔH0 = - 92,4 kJKhi hệ cân nặng bằng, nồng độ những chất là: = 3M;

= 9M; = 4M. A) xác định nồng độ thuở đầu của N2 và H2 nếu ban đầu chỉ có N2 với H2. B) xác định chiều vận động và di chuyển cân bằng khi tăng nhiệt độ độ.

Xem thêm: Kem Mủ Trôm Vĩnh Tân Trị Nám, (Trợ Giá)Kem Mủ Trôm Vĩnh Tân B1

C) khẳng định chiều chuyển dịch cân bằng khi giảm thể tích bình phảnứng. (ĐS:(a):0 = 5M và

0 = 15M;(b): chiều nghịch;(c): chiều thuận)6.9: Hằng số thăng bằng của bội nghịch ứng FeO(r) + CO(k) ⇄ Fe(r) + CO2(k) ởmột sức nóng độ xác định là 0,5. Tìm nồng độ cân nặng bằng của những chất teo vàCO2 nếu nồng độ lúc đầu của chúng lần lượt là 0,05M và 0,01M. (ĐS: = 0,04M; = 0,02M)6.10: Ở một nhiệt độ xác minh hằng số cân bằng của phản ứng (1) là 100.Hãy viết biểu thức cùng tính hằng số cân nặng bằng của những phản ứng (2) với (3). (1) N2(k) + 2O2(k) ⇄ 2NO2(k). K1 = 100. (2) 2NO2(k) ⇄ N2(k) + 2O2(k). K2 = ? (3) NO2(k) ⇄ ½N2(k) + O2(k). K3 = ? (ĐS: K2 = 0,01; K3 = 0,1)6.11: Tính quý hiếm của hằng số cân bằng cho cân bằng dưới đây ở mộtnhiệt độ xác minh trong bình diện tích 1,5 lít tất cả 5 mol N2, 7 mol O2 cùng 0,1mol NO2 : N2(k) + 2O2(k) ⇄ 2NO2(k) ; ΔH Tính áp suất riêng rẽ phần mỗi khí nghỉ ngơi trạng thái cân đối và % phân ly củaN2O4? (ĐS:P(NO2) = 0,332 atm; P(N2O4) = 0,168 atm; 50%)6.16: thăng bằng sau CaCO3(r) ⇄ Ca(r) + CO2(k) gồm KP = 1,16 atm làm việc 8000C.Cho 20,0 g CaCO3 vào bình chứa bề mặt 10,0 lít đun cho 8000C. Tính %CaCO3 còn lại không bị phân hủy? (ĐS: 34%)6.17: Xét cân bằng: N2O4(k) ⇄ 2NO2(k) ;ở 27 C với 1,0 atm gồm 20% N2O4 bị 0phân hủy thành NO2.a) Tính KP sinh sống 270C ?b) Tính % phân bỏ của N2O4 làm việc 270C và áp suất tổng cộng là 0,1 atm.c) Nếu ban sơ cho 69 g N2O4 (duy nhất) vào trong bình chứa dung tích 20 lít ở270C thì độ phân hủy tối đa của N2O4 là bao nhiêu ? (ĐS: (a):KP = 0,17; (b): 55%; (c): 19%)6.18: Ammoni hydrô sunfua phân bỏ theo phương trình: NH4HS(r) ⇄ NH3(k) + H2S(k).Một lượng hóa học rắn NH4HS được cho vào bình chân không ở một nhiệtđộ xác định, sự phân hủy ra mắt đến lúc đạt tổng áp suất là 500 torr (1torr = 1 mmHg) a) Tính quý hiếm của hằng số thăng bằng KP .(Chú ý : tính theo atm) b) lúc thêm ammoniac vào láo lếu hợp cân bằng ở ánh nắng mặt trời không đổi cho tới khi áp suất riêng biệt phần của NH3 là 700 torr. Hỏi áp suất riêng rẽ phần của H2S cùng áp suất tổng của bình là bao nhiêu ? công dụng có cân xứng với nguyên lý Le Châtelier ko ?(ĐS: KP = 0,108 atm2; P(H2S) = 0,117atm = 89,3torr ; Ptotal = 789,3 torr)6.19: quá trình khử oxit thiếc (IV) bởi H2: SnO2(r) + 2H2(k) ⇄ Sn(l) + 2H2O(k). Tính KP ở nhị nhiệt độ: a) Ở 900 K , tất cả hổn hợp khí với hơi thăng bằng có 45% H2 về thể tích. B) Ở 1100 K, tất cả hổn hợp khí và hơi cân đối có 24% H2 về thể tích. C) Hãy cho thấy ở sức nóng độ cao hơn hay thấp hơn nữa thì hiệu suất khử cao hơn ? làm phản ứng gồm dấu của ΔH ra sao ? ( ĐS: KP (900) = 1,5 ; KP (1100) = 10 ; T cao ; ΔH > 0 )6.20: Tính ΔG với ΔG của bội nghịch ứng sau sinh sống trạng thái cân bằng: 0A + B ⇄ C + D , tất cả K = 10 sinh hoạt 270C. ( ĐS: ΔG = 0 và ΔG0 = - 5,73 kJ)6.21: đến phản ứng làm việc 298 K gồm ΔH0 = -29,8 kcal với ΔS0 = - 0,1 kcal/K. A(k) + B(k) ⇄ C(k) + D(k). Tính hằng số cân bằng K ? (ĐS: K = 1,0)6.22: Tính tỉ lệ nồng độ thăng bằng của C cùng A lúc nồng độ ban đầu của Avà B là đều bằng nhau và hệ đạt thăng bằng ở 300 K:A + B ⇄ C + D , bao gồm ΔG0 = 460 cal. (ĐS: / = 0,679)6.23: khi trộn 1 mol rượu êtylic nguyên chất với một mol axit axetic bao gồm xúctác H+ ở nhiệt độ phòng, lếu láo hợp cân bằng có chứa ứ mol mỗi hóa học estevà nước. Tính hằng số cân đối và ΔG0 của làm phản ứng. Nếu lúc đầu trộn3 mol rượu với 1 mol axit thì thu được bao nhiêu mol este ở trạng thái cânbằng. (ĐS: K = 4,0 ; ΔG0 = -3,44 kJ ; 0,90 mol este)6.24: cho phản ứng : 2A(k) + B(k) ⇄ A2B(k). Ở 300 K gồm K = 1,0× 10-10 .Cho ΔS0 = 5,0 J/K. Tính ΔU0 ? (ĐS: ΔU0 = 63,8 kJ)6.25:Cho bội phản ứng: A(k) + B(k) ⇄ C(k) + D(k) + E(k) gồm ΔS0 = 0,1 kcal/Kvà ΔU0 = -90,0 kcal. Tính hằng số cân đối của phản ứng nghỉ ngơi 300 K với ápsuất không đổi. (ĐS: K = 3 × 10 86 )6.26: Tính ΔG0 cùng hằng số cân bằng K sinh hoạt 250C của phản nghịch ứng sau:2NH3(k) + 7/2O2(k) ⇄ 2NO2(k) + 3H2O(k).Dùng bảng tra ΔG0298 tt (ĐS: ΔG0 = -550,23 kJ ; K = 2,5× 10 96)6.27: Ở 454 K, có cân đối sau: 3Al2Cl6(k) ⇄ 2Al3Cl9(k) . PCB riêng rẽ phần (atm): 1,00 1,02× 10-2Tính hằng số cân đối của phản ứng ở ánh nắng mặt trời trên (ĐS: K = 1,04× 10 -4 )6.28: Sunfuryl clorua (SO2Cl2) là một trong những chất lỏng ko màu sôi ở 690C, trênnhiệt độ này hơi đang phân ly theo phương trình: SO2Cl2(k) ⇄ SO2(k) +Cl2(k)(phản ứng này ra mắt chậm sinh sống 1000C, nhưng mà sẽ nhanh hơn khi gồm một ítFeCl3 xúc tác). Trong một thí nghiệm, 3,174 g SO2Cl2(l) cùng rất mộtlượng nhỏ tuổi FeCl3(r) được cho vào bình chân ko 1,0 lít, tiếp nối đun đến1000C, tổng áp suất vào bình ở nhiệt độ này là 1,30 atm.Tính áp suất riêng biệt phần của mỗi khí ở trạng thái cân bằng và hằng số cânbằng ở nhiệt độ này. (ĐS: P(SO2)=P(Cl2)= 0,58 atm; P(SO2Cl2)=0,14 atm; KP = 2,4)6.29: Cho:(1): CS2((k) + 3O2(k) ⇄ CO2(k) + 2SO2(k) (K1)Tính (cùng T)(2): ½CO2(k) + SO2(k) ⇄ ½CS2((k) + ( O2(k) (K2 theo K1) (ĐS: K2 = K1- ½ )6.30: Cho: (1): XeF6(k) + H2O(k) ⇄ XeOF4(k) + 2HF(k) (K1) (2): XeO4(k) + XeF6(k) ⇄ XeOF4(k) + XeO3F2(k) (K2)Tính: (3): XeO4(k) + 2HF(k) ⇄ XeO3F2(k) + H2O(k) (K3 theo K1 và K2) (ĐS: K3 = K2 /K1)6.31: Cho: (1): 2BCl3(k) + BF3(k) ⇄ 3BFCl2(k) (K1) (2): BCl3(k) + 2BF3(k) ⇄ 3BClF2(k) (K2)Tính (3): BCl3(k) + BF3(k) ⇄ BFCl2(k) + BClF2(k) (K3 theo K1,K2) (ĐS: K3 = (K1 K2))6.32: cân bằng: 2NO2(k) ⇄ N2O4(k) có hằng số thăng bằng K(250C) = 6,8và K(2000C) = 1,21× 10 -3. Tính thay đổi thiên enthalpy ΔH của bội phản ứng. Giảthiết rằng ΔH và ΔS là hằng số ở khoảng chừng nhiệt độ khảo sát. (ĐS: ΔH =-58 kJ)