Bài luận mẫu tiếng anh theo chủ đề

      158

Tổng vừa lòng các bài viết tiếng Anh hay thông dụng theo từng chủ đề về cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp, sở thích, các vấn đề rét của thôn hội có kèm phiên bản dịch tiếng Việt (song ngữ ) toàn bài. Từ đó giúp các chúng ta có thể tự bổ sung vốn từ vựng với cấu trúc quan trọng.

Bạn đang xem: Bài luận mẫu tiếng anh theo chủ đề

Các bài viết mẫu sẽ được sưu tầm, cập nhật thường xuyên tại nội dung bài viết này. ở bên cạnh việc trích dẫn sẵn vào phần nội dung bài viết để độc giả rất có thể đọc Online, losingravidos.com còn tồn tại phiên phiên bản biên soạn bên dưới dạng tệp tin PDF để giáo viên, học sinh có thể tải về in ra tham khảo một giải pháp thận tiện nhất.

Tài liệu chắc chắn là sẽ giúp những thí sinh làm giỏi phần viết trong các kỳ thi giờ Anh, nhất là các kỳ thi bệnh chỉ quốc gia cấp độ A, B, C, IELTS. Những bài luận mẫu tiếng Anh thực hiện từ vựng với cú pháp đơn giản, trình độ chuyên môn THPT, mặt khác dịch tiếp giáp nghĩa tiếng Việt. Tin rằng, với những bài luận mẫu mã tiếng Anh hay này, các các bạn sẽ nâng cao được kỹ năng viết luận, biết cách bố trí và trình bày ý tưởng để sở hữu một chia sẻ thật trả hảo.

Bài luận mẫu mã LIFE IN THE thành phố ( cuộc sống đời thường ở thành thị )

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vày when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops & offices open, students flock (1) to their schools và the day’s work begins. The city now throbs (2) with activity, & it is full of noise. Hundreds of sight-seers (3), tourists và others visit many places of interest in the thành phố while businessmen from various parts of the world arrive khổng lồ transact (4) business.

Then towards evening, the offices & day schools begin lớn close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses & other means of transport (5). Everyone seems khổng lồ be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been lớn the đô thị before finds it hard to lớn move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to lớn watch television or listen lớn the radio. Some visit friends và relatives và some spend their time reading books & magazines. Those who are interested in politics discuss the latest political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed (6). Thieves & robbers who wait for the coming of night become active, & misfortune (7) descends upon (8) many. For the greed (9) of a few, many are killed, và some live in constant fear. Khổng lồ bring criminals khổng lồ justice (10), the officers of the law are always on the move (11).

Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are mở cửa till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities (12) & opportunities that the people in the đô thị have khổng lồ further their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the đô thị are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.

Xem thêm: Ly Bia Sư Tử Trắng Dung Tích 540Ml, Ly Bia Sư Tử Trắng

The thành phố could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

*
*
*

Từ vựng, nhiều từ vựng đặc biệt quan trọng trích từ bài luận

NEW WORDS1. Flock (v) cộng đồng lượt kéo đến; tụ tập, cù quần2. Throb <θrɔb> (v) rộn ràng, rộn lên; rung động3. Sight-seer <‘sait, si:ə> (n) fan đi tham quan4. Transact (v) thực hiện, tiến hành; giải quyết5. Means of transport phương tiện đi lại vận chuyển6. Commit (v) phạm phải7. Misfortune (n) sự xui xẻo ro, sự bất hạnh; điều không may8. Descend upon (v) ập xuống bất ngờ, cho bất ngờ9. Greed (n) tính tham lam10. Lớn bring s.o. Lớn justice
rước ai ra tòa, truy nã tố ai tại tòa11. On the move <ɔn ðə mu:v > di chuyển12. Facility (n) đk thuận lợi, phương tiện đi lại dễ dàng

2. Luận mẫu tiếng Anh chủ thể Giá Trị Của thư viện (THE VALUE OF LIBRARIES)

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to lớn extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, và all those whose thirst for knowledge is instable.

The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive and life is so brief that even the most avid reader can never expect to lớn absorb it all. Those who have a love for knowledge, therefore, try to master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap & expensive, new và old. But few people are able to buy all the books on the subject in which they wish to attain proficiency. It is therefore necessary for them to visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love. Besides, many old và valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes.

Today, men everywhere have discovered the benefits of learning. More and more books are being written lớn extend human knowledge & experience. Governments and individuals throughout the world are, therefore, opening more và more libraries khổng lồ enable people khổng lồ read as many books as possible. Libraries have been opened even in the remotest regions of the earth, so that people who are unable lớn buy books from the towns can still gain access khổng lồ the various sources of knowledge. Smartphone libraries serve the people in various parts of the earth.

The importance of libraries, however, is felt most acutely by students in schools & universities, where most students are engaged in deep studies. The number of books that a student has lớn study, especially at a university, is so large that unless he comes from a rich family, he can hardly buy them all. Besides, many of the books may not be available in the book-shops within his reach. It is therefore to lớn his advantage khổng lồ visit a good library.

Some people even have then own private libraries in which they spend their leisure, reading the books that they have collected over the years and drive great intellectual benefit & pleasure.

In short, libraries have contributed so much to the extension of knowledge that they have become almost indispensable lớn all literate men.

NEW WORDS1. Fascination <> (n) sự thôi miên; sự mê hoặc, sự quyến rũ2. Instable < in’steibl > (adj) bất ổn định3. Avid <> (adj) khao khát, thèm khát, thèm thuồng4. Fraction <> (n) phần nhỏ, miếng nhỏ5. Lớn attain proficiency <> (v) trở bắt buộc thành thạo, giỏi giang6. Manuscript < > (n) bạn dạng viết tay7. Acutely <> (adv) sâu sắc8. Intellectual <> (adj) (thuộc trí óc; (thuộc) trí tuệ9. Khổng lồ drive great intellectual benefit: theo đuổi lợi ích tri thức lớn10. Indispensable <> (adj) tuyệt đối cần thiết ; cần yếu thiểu được11. Literate men <> (n) những người có học