Bài giảng toán lớp 6

      217
Một số xem xét khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất cứ thời điểm như thế nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo sau hoặc xem lại trang trước. Em kích loài chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Bài giảng toán lớp 6

♥ hy vọng tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, những em kích con chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ huyết 1 Tập hợp

§ tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

§ huyết 1 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

§ tiết 2 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

§ ngày tiết 3 Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ máu 1 Phép cộng, phép trừ các số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số từ nhiên.

§ máu 1 Phép nhân, chia các số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép nhân, chia những số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ quá với số nón tự nhiên.

§ huyết 1 Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên

§ tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

§ ngày tiết 3 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 6. đồ vật tự thực hiện các phép tính.

§ máu 1 vật dụng tự triển khai các phép tính

§ ngày tiết 2 thiết bị tự tiến hành các phép tính

Bài 7. Quan tiền hệ chia hết. Tính chất chia hết.

§ quan hệ phân tách hết. Tính chất chia hết

Bài 8. Tín hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5.

§ Dấu hiệu phân tách hết đến 2, cho 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết mang đến 3, đến 9.

§ tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số.

§ Tiết một số nguyên tố. Hòa hợp số

§ tiết 2 Số nguyên tố. Thích hợp số

Bài 11. Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Bản Thông Báo Tử Vong Tập 5 ): Khúc Ly Biệt, Bản Thông Báo Tử Vong (Tập 5)

§ huyết 1 Phân tích một vài ra quá số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước phổ biến và ước chung mập nhất

§ tiết 1 Ước bình thường và cầu chung to nhất

§ ngày tiết 2 Ước phổ biến và ước chung mập nhất

§ huyết 3 Ước thông thường và cầu chung khủng nhất

Bài 13. Bội bình thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ tiết 1 Bội phổ biến và bội chung bé dại nhất

§ ngày tiết 2 Bội phổ biến và bội chung bé dại nhất

§ ngày tiết 3 Bội tầm thường và bội chung nhỏ dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ huyết 1 Ôn tập chương I

§ ngày tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết một số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp những số nguyên

§ ngày tiết 1 Tập hợp những số nguyên

§ huyết 2 Tập hợp những số nguyên

§ máu 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng những số nguyên

§ máu 1 Phép cộng các số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ ngày tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

§ máu 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ tiết 1 Phép nhân những số nguyên

§ tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân tách hết trong tâp hợp số nguyên.

§ máu 1 Phép phân chia hết nhì số nguyên. Quan liêu hệ phân chia hết trong tâp thích hợp số nguyên

§ tiết 2 Phép chia hết nhị số nguyên. Quan tiền hệ phân chia hết vào tâp thích hợp số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép chia hết nhị số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết vào tâp đúng theo số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ huyết 1 Ôn tập chương II

§ huyết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tứ kinh doanh

§ máu 1 Đầu bốn kinh doanh

§ máu 2 Đầu tứ kinh doanh

§ ngày tiết 3 Đầu tứ kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ máu 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ huyết 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ ngày tiết 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ huyết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ tiết 1 Hình bình hành

§ ngày tiết 2 Hình bình hành

§ máu 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ tiết 1 Hình thang cân

§ máu 2 Hình thang cân

§ huyết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình có trục đối xứng.

§ máu 1 Hình bao gồm trục đối xứng

§ huyết 2 Hình tất cả trục đối xứng

Bài 6. Hình tất cả tâm đối xứng.

§ huyết 1 Hình tất cả tâm đối xứng

§ máu 2 Hình có tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ máu 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ huyết 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ ngày tiết 1 Ôn tập chương III

§ máu 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu.

Bài 2. Biểu đồ vật cột kép.

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò nghịch và thí nghiệm đơn giản

Bài 4. Tỷ lệ thực nghiệm trong một số trong những trò nghịch và thí nghiệm 1-1 giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và mẫu mã là số nguyên

Bài 2. So sánh những phân số. Láo số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân tách phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân chia số thập phân

Bài 8. Ước lượng và làm cho tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai việc về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau. Hai tuyến đường thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng

NGOÀI CÁCH TẢI tệp tin PPT MIỄN PHÍ trong MỤC TÀI NGUYÊN TỪNG BÀI. CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI cấp tốc 1 LẦN TOÀN BỘ tệp tin PPT+GIÁO ÁN (có phí) !